Állami kitüntetések átadása Csíkszeredában

A csíkszeredai Mikó várban, 2022. március 31-én ünnepélyes keretek között került sor a Magyar Arany- és Ezüst Érdemkereszt, valamint a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének átadására.

A moldvai magyar nyelvű oktatás megalapozása érdekében végzett sokrétű, önzetlen tevékenysége elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök Borbáth Erzsébet részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta, aki intézményvezetőként, tanárként, és mint a Domokos Pál Péter Alapítvány alelnöke egy évtizeden át több száz moldvai csángómagyar gyermeket tanított Csíkszeredában.

Borbath-Erzsebet_laudacio.pdf

A moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának megszervezése iránt elhivatott munkája elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök Ferencz Éva részére a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta, akinek sok éves önfeláldozó munkássága meghatározó jelentőségű a moldvai csángómagyar közösség számára. Az általa megteremtett lehetőségek és az elhivatott, a közösség érdekét minden esetben saját érdekei elé helyező munkássága számos emberi életet befolyásolt kedvező irányba.

Ferencz-Eva_laudacio.pdf

A csángó közéletben betöltött kiemelkedő szerepe, a jövő generációk számára is példamutató, elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként dr. Áder János köztársasági elnök Polgár László részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta, aki az MCSMSZ elnökeként a legfontosabb dolognak tartja az oktatás és a hagyományőrzés továbbvitelét és kiterjesztését újabb csángómagyar településekre, ez által létrehozva a fiatalokból egy olyan csángómagyar értelmiségi réteget, akik bátran felvállalják a gyökereiket, a magyarságukat, akik gazdasági téren is fellendülést jelenthetnek a térségnek.

Polgar-Laszlo_laudacio.pdf

A csíkszeredai Piarista Tanulmányi Ház vezetőjeként, a Márton Áron Főgimnázium és a Csíkszeredai Csángó Kollégium önkéntes tanáraként P. Sárközi Sándor piarista szerzetes részére dr. Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

 A kitüntetésekhez ezúton is gratulálunk, és további sikereket, jó munkát kívánunk!

Fotók: arhív

2022 04 01