Kinevezték Járai Zsigmondot, a csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízottat

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor 2022. május 16-tól ismét Járai Zsigmondot bízta meg a csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásával, akinek első miniszterelnöki megbízatása 2019. április 1. napján vette kezdetét.

Járai Zsigmond miniszterelnöki megbízott megbízatása idején is számtalanszor ellátogatott Csángóföldre, meglátogatva iskolákat, Magyar Házakat, látogatásai során számtalan emberrel találkozott, tanárokkal, hagyományőrzőkkel, küldöttekkel, így aztán igazi jó ismerője lett a moldvai csángóknak, átlátja nehézségeinket, céljainkat.

A moldvai magyarság és az MCSMSZ igen örvendetesnek tartja újbóli kinevezését, hiszen Járai úr segítségének is köszönhetően az elmúlt esztendőkben óriási fejlődés valósult meg a moldvai magyar közösségben.

Előző megbízatása alatt sikerült Bákóban létrehozni egy olyan Magyar Házat, amelynek központi fekvése és egyéb adottságai lehetővé teszik a Bákóban tanuló csángó diákok, fiatalok részvételét a magyar anyanyelvi foglalkozásokon, otthont ad hagyományőrző oktatásnak és egyéb rendezvényeknek, lehetőséget biztosít gyűlések, képzések lebonyolítására, mindezek mellett irodaként is szolgál az MCSMSZ vezetősége és adminisztratív személyzete számára. Napjainkra ez lett a csángó ügyek központja, itt kapott helyet az MCSMSZ keretében alkalmazott pedagógusok módszertani, koordinációs központja is. Hatalmas előrelépést jelentett az is az elmúlt években, hogy Csíkszeredában az MCSMSZ egy korszerű épületet vásárolhatott meg kollégium céljára, így végre megfelelő otthona lett a magyarul tovább tanuló csángó diákoknak.

A Csíkszeredai Csángó Kollégiumot 2021. október 8-án avatták fel. Lábnyikban kibővült a Lábnyiki Táborközpont, elkészült a rendezvényterem, így egész nyáron, folyamatosan működhetnek a legkülönbözőbb táborok: a hangszeresek zenésztábora, a moldvai gyerektánctábor, a magyar nyelvi tábor, a csángó ifjúsági tábor, a moldvai népzene- és néptánctábor, a tehetséges csángó gyerekeknek képzőművészeti tábor, illetve módszertani tábor tanároknak, hagyományőrzőknek, népzeneoktatóknak.

Magyarfaluban elkészült a Gyerekek Háza, ahol közel 150 gyerek vesz részt a magyar anyanyelvi oktatásban.

Új Magyar Házban tanulhatnak a gyerekek Szászkúton, Trunkon, Csík faluban, Diószegen, Lészpeden, Ferdinándújfaluban, Somoskán, Forrófalván, Klézsén.

Minden Magyar Házban beindult a gyermekétkeztetés, diákjainkat meleg ebéddel várjuk minden délben.

A magyar foglalkozásokon részt vevő diákok közül az azt rendszeresen látogatók ösztöndíjban is részesülnek.

A Magyar Házak egyaránt megfelelő helyszínei a magyar nyelv oktatásának, és a hagyományőrző tevékenységeknek, ezekben a falvakban a magyar nyelv egyetlen fellegvárai, hiszen sem az állami iskolák, sem az egyház, sem más intézmény nem biztosít teret a magyar nyelv őrzésére irányuló programoknak.

Magyar állami támogatással, Járai Zsigmond vezetése alatt sikerült felújítani az 1435-ben épült Szent Márton római katolikus fatemplomot Nagypatakon, a Bákó megyei csángó település temetőjében. Ez az első alkalom, hogy magyarországi támogatással műemléket újítanak fel Moldvában, egy csángók által lakott településen.

Gyimesbükkön idén ősszel adjuk át az óvodásoknak a legújabb, modern óvodaépületünket. Diószénben folyamatban van jelenleg a Magyar Ház építése. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy minden csángómagyar településen legyen egy Magyar Ház, ami nemcsak oktatásra, hagyományőrzésre, de közösségi háznak is alkalmas. Fontos lenne még az oktatási helyszínek további kibővítése, és a már működő helyszíneken, újabb pedagógusok bevonásával, a gyermeklétszám növelése. Soha ennyi magyartanár, magyar óvónő, tanítónő, hagyományőrző és népzeneoktató nem dolgozott Csángóföldön mint most.

Korábban évtizedek alatt sem sikerült az MCSMSZ-nek és partnerszervezeteinek Csángóföldön olyan sok és sokrétű pozitív eredményt felmutatni, mint az elmúlt években, Járai úr vezetése alatt. Járai úr elkötelezett segíteni akarását az is bizonyítja, hogy nemcsak miniszterelnöki megbízottként volt többször Moldvában, hanem barátaival együtt többször önkéntesként is. Járai úr és barátai többször földmunkát végeztek, betonoztak és zsindelyt hasítottak. Hálásan köszönjük Járai Zsigmondnak, aki miniszterelnöki megbízottként és önkéntesként végezte ezt a szolgálatot és vállalta, hogy a következő időszakban is ellátja ezt a tisztséget. Elmondhatjuk az elmúlt három-négy évről, hogy az MCSMSZ és a csángók történetének legsikeresebb korszaka volt, bizakodva tekintünk a jövőbe, meggyőződésünk, hogy közös erővel jó úton járunk a moldvai csángó emberek szolgálata érdekében.

2022 07 14