Nagyboldogasszony búcsú – augusztus 14-15

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége a kacsikai zarándoklatot immár sokadik alkalommal szervezte meg a moldvai magyaroknak. Számukra ez a zarándokhely felér a csíksomlyóival, így fontos, hogy mindkettőn részt vegyenek. El sem tudják képzelni, hogy míg pünkösdkor ott vannak Somlyón, ne legyenek ott Nagyboldogasszony ünnepén Kacsikán. Idén 250 ember ideutazását szerveztük meg, 21 faluból. A zarándoklat augusztus 14-én, 14 órakor, Pusztinán, magyar nyelvű szentmisével kezdődött. Ugyanezen a napon Pusztinában Szent István búcsú is volt. 2015- ben került kezdeményezésre, hogy a kacsikai búcsú előtt legyen Pusztinán egy zarándoklat nyitó magyar nyelvű mise. Idén is így történt, ennek főcelebránsa Varga András bogdánfalvi plébános volt és koncelebrált a pusztinai születésű Laslau Narcis, újonnan szentelt pap.

Ennek a misének a lényege, a moldvai csángómagyar közösségek összekovácsolása. A moldvai magyarok részére felemelő érzés volt, hogy ez az esemény hagyományként maradt meg a közösségben. Az emberek nagyon örültek annak, hogy saját papjaik számára fontos, hogy egy jól megszervezett misén vegyenek részt. Nagy köszönettel tartozunk Iuliana Sascau-nak, aki a misén elhangzott énekeket lelkiismeretesen gyakorolta a kórussal, Anton Diacu pusztinai plébánosnak az együttműködésért, Varga András plébánosnak a lélekhez szóló prédikációért.

A sikeres mise a sok év munkájának is köszönhető, ugyanakkor a nyitottságnak, kommunikációnak és a diplomáciának is egyaránt. Az a jó, amikor létezik egyegyüttműködés a közösség és az egyház között.Innen folytatódott a zarándoklat, öt nagy busszal. Vasárnap délután Kacsikán román nyelvű ifjúsági mise volt a fakultatív program része, míg este fáklyás körmeneten vehettek részt a zarándokok. Sokan a templomban virrasztottak, ez nagyon fontos a moldvaiak számára, nincs búcsú virrasztás nélkül, térden imádkozva körbejárni az oltárt, ez most is élő szokás, akár 70 évesek számára is. Hétfőn, augusztus 15-én közösen énekelve érkeztek a zarándokok a magyar misére, ahol zengett a tér a Mária énekektől.

A román nyelvű búcsús szentmisén pedig a hívek könyörgésének egyike magyar nyelven is elhangzott, amelynek olvasására az MCsMSz vallásfelelőse lett felkérve. Zárómise után pedig mindenki hazatérhetett falujába és magával vihette a Mária kegyhelynél megszentelt virágot, gyógynövényeket.

Fotók: Moldvai Csángómagyarok Szővetsége

2022 08 23