Szeret menti népdalok

Válogatás a IV. Szeret menti Népdalvetélkedő anyagából

Megjelent a közelmúltban Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kiadásában a IV. Szeret menti népdalvetélkedő anyagából válogatott cd, amely 28 éneket, népdalt tartalmaz. A dalokat a moldvai oktatási programban résztvevő gyerekek adják elő. A felvételt Tündik Tamás készítette, a verseny megrendezését és a cd megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Megrendelhető a Moldvai Csángómagyarok Szövetségénél: +40-234-543-886, kontakt@csango.ro címen
Vagy a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány ügyintézőjétől: +36-20-564-7055, ammoa@csango.ro.

2008.06.10

Magyarország szélén

Világi énekek Moldvából a Csángó Oktatási Program pusztinai diákjai előadásában

Megjelent a közelmúltban Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kiadásában egy 27 világi éneket, népdalt tartalmazó cd, melynek előadóia pusztinai Oktatási Program diákjai, Nyisztor Ilona népdalénekes tanítványai. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége köszönetet mond a lemez elkészítésében nyújtott segítségéért Lengyel Csabának és Gulyás Balázsnak.
Megrendelhető A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány ügyintézőjétől: +36-20-564-7055, ammoa@csango.ro
Vagy a Moldvai Csángómagyarok Szövetségénél: +40-234-543-886, kontakt@csango.ro címen.

2008.02.15.

Két malomhoz tartok számot

Megjelent a III. Szeret menti népdalvetélkedő anyagából összeállított CD

Megrendelhető A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány ügyintézőjétől: 0036-20-5647-055, ammoa@csango.ro
Megvásárolható Budapesten a Gellért könyvesboltban: 1053 Budapest, Ferenciek tere 8., tel.: 337-2879.
Nagy szeretettel adjuk közre a III. Szeret menti népdalvetélkedő legérdekesebb, legértékesebb dalait. A Kárpátok keleti oldalán élő moldvai csángók gazdag népi kultúrájából ad ízelítőt ez a lemez kisiskolás korú gyerekek tolmácsolásában. 16 moldvai csángó településről gyűltek össze tanítványaink Pusztinán 2006 novemberében, hogy egy szakmai zsűri előtt megmutathassák, mit és milyen szépen tudnak énekelni? Ha nem is érték utol a “profi népdalénekesek” színvonalát, egy dolgot biztosan bizonyítottak: kár volt elsiratni a moldvai csángók népi kultúráját. Nem tűnt el ez a kultúra, nagyon tévedtek azok, akik azt hitték, hogy az asszimiláció Csángóföldön már mindent megoldott. Íme, a gyerekek énekelnek még, ismerik őseik táncait, és egymást túlszárnyalva versengnek, hogy ki tud több magyar nyelvű népdalt.
Aprócska jele ez annak, hogy nem mondhatunk le a csángó ügyről. A Kárpát-medencében élő magyarság segítsége azonban elengedhetetlen. Túl hosszú ideig hanyagoltuk el a moldvai csángók ügyét. Túl sok idő telt el magyar nyelvű pap és tanító nélkül a csángók falvaiban.
A gyerekek bebizonyították, hogy ők akarnak magyarul tanulni, akarnak magyarul énekelni. Most nekünk kell bebizonyítanunk, hogy akarunk és tudunk magyar tanítókat, tanárokat küldeni falvaikba. A 2006/2007-es tanévben még mindig van legalább 20 olyan moldvai csángó település, ahol a gyerekek is beszélnek, értenek magyarul, de még nem tudtunk számukra magyartanárt biztosítani.
Ha segíteni szeretne, kérjük, látogasson el honlapunkra: www.csango.ro, változtassunk közösen ezen a helyzeten! Reméljük, a következő esztendőkben is lesz Szeret menti népdalvetélkedő. Reméljük, hogy az Ön segítségével is egyre több csángóföldi településen sikerül megszerveznünk a magyar oktatást, így minden évben gyarapodott létszámmal vehetünk majd részt a népdalok moldvai gáláján.

Tisztelettel,
Hegyeli Attila, oktatási felelős

Támogatóink: Határon Túli Magyarok Hivatala, A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány
A felvétel készült: Pusztinán, 2006. november 25-én
Digitális utómunka: Kerezsi Csongor
Köszönet Panek Kati – színész, népdalénekes – szíves segítségéért
Kiadja a Tempo Kft. a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megbízásából

Boldogasszony Anyánk

Második alkalommal sikerült CD lemezen megjelentetnünk a Szeret menti népdalvetélkedő dalait. Ez utóbbi lemezen a 2005. november 12-én, Külsőrekecsinben megrendezett második népdalverseny felvétele hallható, megtekinthetőek a vetélkedőn készült fotók, illetve a dalszövegek is olvashatók számítógép segítségével.

A CD-n 25 népdal hallható, közülük több a vallásos ének. A verseny szüneteiben a külsőrekecsini gyerektánccsoport Rácát, Gyedojt, Magyaroskát és Oficereászkát táncolt, melynek zenéje szintén felkerült a lemezre.
A vetélkedő résztvevői a moldvai magyar oktatási program diákjai: elemi és általános iskolás gyerekek voltak.
A lemez elkészítésében nyújtott segítségért a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége köszönettet mond Gulyás Balázsnak, Frank Tamásnak, Lengyel Csabának és Tóth Tamásnak.
Kiadványunk forgalmazásában Thaler Tamás nyújt segítséget (allegrocd@axelero.hu). A lemez a budapesti Szent Gellért Könyvesboltban kapható (1053 Budapest Kossuth Lajos u. 1.), nemsokára a vidéki könyvesboltokba is eljuttatjuk. Ára 1.000 Ft.
A Boldogasszony Anyánk című lemez megvásárlásával a moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű oktatását támogatja.

2008 06 10