Szöveggyűjtemény csángó gyerekek számára

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megbízásából, az Országos Tankönyvkiadó gondozásában megjelent a két kötetes, csángó gyerekek számára összeállított szöveggyűjtemény harmadik, bővített kiadása. A szöveggyűjteményt a nyolc éve működő Csángó Oktatási Programban dolgozó tanáraink tapasztalatainak felhasználásával Borsos Gyöngyi, Farkas – Ferencz Endre, Ferencz Éva, Hegyeli Attila és Szász Csilla szerkesztették; a kottákat Hodos Szilvia jegyezte le.
A 19 oktatási helyszínen a magyarórákra járó közel 1500 csángó gyermek veheti kezébe az igényes és gazdag kiadványt, és reményeink szerint könnyebbé és élményekben gazdaggá teszi számukra a magyar nyelv elsajátítását, ugyanakkor tanárainknak is segítségül szolgál mindennapi munkájukhoz.
A szöveggyűjteményünk kiadását támogatta az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, a Szülőföld Alap és az Eurotrans Alapítvány. Köszönjük támogatásukat!
A könyv “születéséről” bővebben olvashatnak az előszóban.

Előszó
Engedtessék meg nekem előszóként néhány gondolatot szélnek ereszteni e szöveggyűjtemény születésének körülményeiről.

Első kiadása azokat dicséri, akik felismerték azt, hogy nem könyvekbe kell zárni a csángó kultúrát (nyelvét, népművészetét), hanem – mivel még él – továbbörökíteni, tanítani.
A felismerés tovább növekedvén azt a gondolatot is magával hozta, hogy talán adni is kellene. A szép nyelvjárás mellé egy kis irodalmi nyelvet. Gazdagodjon mindenki: tanár és diák egyaránt.
Az egyoldalúság megbontása megtörtént, amikor az első csángómagyar gyermekeknek szóló szöveggyűjtemény napvilágot látott, és kinyílt az első gyerek kezében. Ő ízlelgette a számára ismeretlen betűk, szavak kiejtését, később a képtelenül képszerű irodalom rajzolható üzeneteit. Aztán pedig saját nyelvére fordította a megértetteket, s ezzel viszont ő kápráztatott el engem. Megszületett a kölcsönösség, és mint gazdag földben a mag, hízni kezdett. Kinőttük mindketten az első könyvet. Segítségével megismertük egymást, egymás gondolatait, s felfedeztünk egy-egy, számunkra ismeretlen világot. Többet szerettünk volna. Megkaptuk. A kis, szerény fehér borítós gyűjtemény kicsit kövérebben, zöld borításban jött világra. Örömünkre és további gazdagodásunkra.
S most, szinte hihetetlen, már a harmadik is itt áll a kezünkben. Egy kicsit “csángósabb”, mint előző társai. Nyolcadik esztendejét töltő tanításunk tapasztalatai tették azzá, de a szükség is hangot adott megfelelő tankönyv hiányának képében. Megpróbáltuk valahonnan megragadni üstökét, merjük hinni, hogy kapaszkodóként jól szolgál majd az ebben a berkekben tanító kollegáknak, élményként a belelapozóknak.

Köszönet mindazoknak, akik megalkotásában, kerek egésszé tételében segítségüket nyújtották.

Szász Csilla
szerkesztő, tanár

2008.10.29.

2008 10 29