Tanévnyitó a moldvai magyar oktatásban

A moldvai magyar oktatás lassan 20 éve indult Klézsében, Pusztinán, melybe évről- évre egyre több falu kapcsolódott be. 2012-ben ezt a tevékenységet átvette a Romániai Nagyar Pedagógusok Szövetsége. Idén a Magyar Kormány arra kérte fel a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét, hogy szervezzük ismét mi a moldvai gyerekek magyar nyelvű oktatását. A Külügyminisztérium kéznyújtását elfogadva, immár csak rajtunk áll, hogy előrehaladhassunk a moldvai magyar identitástudat erősítésében, tudván, hogy milyen magyarnak lenni itt, és mi a jó nekünk.

Szeptember 6-án tartottuk a tanévnyitó ünnepséget a bákói Magyar Házban, ahol a bákói magyar oktatás is helyet kapott, illetve itt van a pedagógusoknak egy módszertani, koordinációs központja.

Az új tanévben, szeptember 9-én, 29 csángó településen és a csíkszeredai kollégiumban indul az oktatási program, 55 pedagógussal, hagyományőrzővel és hangszeroktatóval. Az MCsMSz mindent megtesz, hogy a tanítók munkája zökkenőmentesen haladhasson, és ezáltal minőségi munka folyhasson.  Tervezünk újabb településeket is bevonni a programba, új oktatási oktatási helyszíneket létrehozni, ugyanakkor az óvodai oktatás kibővítését is. Kiemelt helyen állnak a hagyományőrző foglakozásaink is, az ének, zene, tánc oktatása, idén sikerül a hangszeroktató órák számát növelnünk.

Csapatunkban alapvető tényező a minőségi munka végzése:

-olyan órák tartása, melyeket a gyermek szeret és tanul belőle

-a magyar nyelv használatának bátorítása és segítése

-mindnyájan együtt, egy közös ügyért való munkálkodás

Ebben nyújtanak segítséget azok a szakmai képzések is, melyet az év során szervezünk oktatóinknak.

Megbeszélésünkön, az internet közvetítésével részt vett Missura Gábor, a Külügyminisztérium csángómagyar ügyekért felelős titkárságának kabinetvezetője is.

Az ünnepség végén a pedagógusokat megáldotta a bogdánfalvi plébános, Varga András atya. Történelmi pillanatok tanúi lehettünk, hisz a moldvai magyar oktatás 2019/2020-as tanéve magyar misével vette kezdetét Moldvában.

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Előre bocsátom, hogy a mostani hozzászólásomat előzetesen egyeztettem Járai Zsigmond miniszterelnöki megbízott úrral, így az nem csak a saját, hanem az általam képviselt szervezet véleményét is tükrözi.

Bizonyára Önök is többször hallották már innen-onnan, ezúton azonban hivatalosan is megerősítem, hogy a magyar kormány ezév március 7.-én egy átfogó tervet fogadott el a Csángóföld fejlesztésére. Ennek irányítására, koordinálására Orbán Viktor miniszterelnök úr Járai Zsigmond volt magyar pénzügyminisztert, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét miniszterelnöki megbízottnak nevezte ki. Őt munkájában egy, a Külgazdasági és Külügyminisztérium keretei között működő Titkárság segíti, e Titkárság bákói irodáját vezetem én. A jövőben a csángóföldet a magyar kormány  kiemelt fejlesztési régióként kezeli, amelynek felelőse ezután nem Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád államtitkár urak lesznek, hanem a Külügyminisztérium, illetve személyesen Járai úr. A moldvai csángó fejlesztési programok lebonyolításával Járai úr a magyar kormány nevében elsősorban az MCSMSZ-t bízta meg.

A csángó fejlesztési Program elfogadásakor, a miniszterelnöki megbízott kinevezésekor Orbán Viktor úr azt mondta, szeretné, ha a csángómagyarok is az egységes magyar nemzet részének érezhetnék magukat és büszkék lehetnének erre.

A Program jelentős pénzügyi forrásokat biztosít a Csángóföld fejlesztésére. Három kiemelt fejlesztési területet jelölt meg a kormány: a gazdaság fejlesztését, az oktatást és a kulturális tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztéseket.

Ezekből a mai tárgyalásunk témájához  leginkább az oktatás támogatása, fejlesztése kapcsolódik, de ki fogok térni a hagyományőrzés, kultúra-támogatás témájára is.

Járai úr áprilisban azt a döntést hozta, hogy a moldvai oktatási program szervezéséért, lebonyolításáért 2019. szeptember 1-étől újra az MCSMSZ lesz a felelős. Szintén az MCSMSZ-hez került át a moldvai óvodaépítési program és a hagyományőrzési programok koordinációja is.

Ez a döntés nem kritizálja a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége által az elmúlt 7 évben az oktatás és az óvodaépítések terén elvégzett munkát. Úgy gondoltuk, helyesebb a csángóföldi programok szervezését, irányításáta területet jobban ismerő csángókra, az MCSMSZ-re bízni. Ezzel az RMPSZ-korszak a csángóföldi oktatásban lezárult, új korszak indul. Nem kívánunk most sem és a jövőben sem azon vitatkozni, hogy ki, mit, miért és hogyan csinált jól vagy rosszul a múltban. Kérek mindenkit, igyekezzünk elfelejteni a múltbeli sérelmeinket, konfliktusainkat, kezdjük tiszta lappal,együtt az új korszakot. Erőfeszítéseinket a jövőben a csángómagyar oktatás színvonalának emelésére, az oktatáshoz, hagyományőrzéshez szükséges  jobb körülmények megteremtésére kívánjuk koncentrálni, és azt kérem tisztelettel Önöktől, hogy ebben segítsék a munkánkat.

Az oktatás-fejlesztési terveket a miniszterelnöki megbízott irodája  az MCSMSZ-szel együtt állította össze. Ezek talán az egész  fejlesztési program legfontosabb elemei, a leginkább ennek sikerétől függ a csángómagyar megmaradás és jövő.

Az óvodai oktatás területén egy, a korábbiaktól eltérő irányvonalat követünk. Leállítottuk a korábban tervezett és már engedélyezett 3 óvoda – a klézsei, a pusztinai és a magyarfalusi – építését, mert úgy látjuk, hogy ezeken a településeken nincs szükség a tervezett méregdrága, egyenként is több, mint hatszázezer euróba kerülő óvodákra. Sokkal kevesebb pénzből, a valós igényeknek sokkal jobban megfelelő óvodákat szándékozunk építeni, elsősorban az egyes településeken már meglévő, épülő vagy tervezett Magyar Házak részeként. Összességében nem kevesebb, hanem több pénz lesz óvodaépítésre, de nem három településen, hanem legalább húszban lesz óvoda. Lépésről lépésre haladunk. Magyarfaluban és Bákóban a most átadott Magyar Házakban még az idei évben meg lehet kezdeni az óvodai oktatást, Trunkon, Csíkfaluban és esetleg néhány más településen reméljük jövőre. 4-5 éven belül szeretnénk eljutni a húsz működő, magyar nyelvű óvodáig azokban a falukban, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Kérem Önöket, hogy az MCSMSZ-es kollégákkal együttműködve segítsenek kiválasztani a szükséges helyszíneket, osszák meg velük a rendelkezésükre álló információkat, — hol, milyen óvodára lenne szükség?

Számos lépést tervezünk az iskolai magyar nyelvű oktatás színvonalának és körülményeinek javítására is.

Először is azt kívánjuk elérni, hogy előbb-utóbb minden csángómagyar gyermek részt vehessen a magyar nyelvű oktatásban.  A jelenlegi 800-1200 gyermek helyett 10 éven belül 4-6 ezer gyereket szeretnénk oktatni.

A gyerekek magyar nyelvű oktatásban való részvételre ösztönzése érdekében a kormány támogatásával az MCSMSZ szeptembertől jelentős ösztöndíj-programot indít, amire az általánostól a felsőoktatásig minden csángómagyar gyerek jelentkezhet. Ez a Bethlen Gábor Alap már meglévő iskolakezdési támogatásán és a Rákóczi Szövetség támogatásán túl van.

Javítani tervezünk az iskolai körülményeken is. Minden magyar oktatásban részt vevő gyermek számára biztosítani tervezzük az iskolai étkezés lehetőségét, ingyenes vagy olcsó ebédhez való hozzáférést. Erre a pénz már megvan. Sajnos a legtöbb jelenlegi iskolánkban ez technikai okokból nem lehetséges, de igyekszünk ezen változtatni. Ahol lehetséges, pl. itt Bákóban, vagy Gyimesbükkön, Diószénben, reméljük Pusztinán is, ez a program már az idén beindul.

Azt tervezzük, hogy az elkövetkező 5-6 évben az MCSMSZ legalább 20 településenvesz vagy épít olyan MAGYAR HÁZ-at ahol óvodai-, iskolai oktatás, hagyományőrzés, kulturális tevékenységek folyhatnak. Mint látják, a magyar kormány támogatásával  Bákóban már megvették ezt a házat és az idén befejezték a magyarfalusi házat is, de azt is tudhatják, hogy jelenleg is építkeznek Diószegen és Csíkfaluban, Magyar Ház építésére alkalmas telket vagy épületet vettek Diószénben és Trunkon.

Tárgyalnak Bogdánfalván, Lujzikalagorban és Máriafalván is. Az újonnan épülő iskolákban étkezésre alkalmas helyiségeket és pedagógus lakásokat is kialakítanak.

Megfelelő helyiséget keresünk Csíkszeredában egy, a 21. századi körülményeknek megfelelő Csángó-kollégium vásárlásához vagy építéséhez, és egy legalább 60 gyermek befogadására alkalmas bákói kollégium kialakítása számára.

A magyarországi Klébersberg Alap támogatásával a napokban érkezett az MCSMSZ-hez több száz iskolapad, iskolai szék, táblák, számítógépek, tankönyvek az iskolai felszerelések javítása érdekében.

A magyar Emberi Errőforrások Minisztériuma, a Külügyminisztérium és a Rákóczi Szövetség rendszeresen fog az MCSMSZ programjában résztvevő pedagógusok számára magyarországi és moldvai továbbképzéseket szervezni, ahol megoszthatják tapasztalataikat más földrészeken, országokban dolgozó magyar pedagógusokkal. Az MCSMSZ megújuló honlapján külön pedagógus-fórumot szerveznek, ahol egymással és az MCSMSZ-szel folyamatosan kapcsolatban lehetnek.

Járai úr felhatalmazásával a magyar kormány nevében mondhatom, hogy maximálisan számítunk a Csángóföldön dolgozó pedagógusokra, Önökre. Tudjuk, hogy a szép terveinket csak az Önök hathatós segítségével lehet megvalósítani..

Ezért a miniszterelnöki megbízott nevében egyfajta partnerséget ajánlok most Önöknek. Mi arra fogunk törekedni a jövőben is, hogy az MCSMSZ-szel együttműködve az elérhető legjobb feltételeket biztosítsuk az Önök számára; Önök pedig az elérhető legjobb színvonalú oktatást nyújtják a magyar gyerekeknek.

Ennek keretében a magyarországinál és a Románia más területein elérhetőnél is magasabb fizetéseket biztosítunk, természetesen a végzettségtől, gyakorlattól, a munkavégzés minőségétől, az óraszámtól és a körülményektől függően. Igyekezni fogunk minden pedagógus számára méltó lakáskörülményeket biztosítani, az újonnan épülő Magyar Házakba pl. mindenütt tervezünk pedagógus-lakásokat is. Az MCSMSZ –szerintem nagyon helyesen- arra törekszik, hogy minden admisztratív terhet levegyen a pedagógusokról, hogy Önök teljes energiájukkal az oktatásra tudjanak koncentrálni. A jobb körülményekért, magasabb fizetésért cserébe viszont azt várjuk Önöktől, hogy magas színvonalú és aktív pedagógusi munkát végezzenek, minden szükséges területen támogassák a tanítványaikat abban, hogy ők is a csángómagyar közösség, a magyar társadalom értékes tagjaivá váljanak. Aktívan vegyenek részt a moldvai és a magyarországi programok szervezésében. Személyes életükkel mutassanak példát a tanítványaik részére. Munkájukkal segítsék az MCSMsz-t pl. az ösztöndíj, az iskolai étkeztetési- és más fontos  programok lebonyolításában.

Végezetül néhány szót a Keresztszülő programról. Ezt rendkívül hasznosnak tartjuk mind a csángó gyermekek anyaországhoz való, mind pedig az anyaországi támogató-szülők Csángóföldhöz való kötődése szempontjából. Mindenképpen szeretnénk, ha az MCSMSZ ezt meg tudná őrizni és a KEMCSE-vel való szorosabb együttműködés alapján ki is lehetne terjeszteni. Természetesen, miután az oktatás finanszírozását a jövőben a magyar kormány biztosítja, a keresztszülő program számara ezután új feladatokat kell találni. Ilyen lehet pl. a magyarul tanuló gyerekek korrepetálásának vagy különböző anyanyelvi táboroknak a finanszírozása. Kérem, segítsék a KEMCSE-t és az MCSMSZ-t az új típusú feladatok kialakításában és a keresztszülő hálózat további működtetésében.

Tisztelt Pedagógus Kollégák!  Bízom abban, hogy az általunk most felajánlott együttműködést Önök is elfogadják, és a jövőben ennek alapján kölcsönösen számíthatunk egymás munkájára. Kérem, ha úgy gondolják, hogy bármiben a segítségükre lehetünk, forduljanak bizalommal hozzám vagy az MCSMSZ oktatásért felelős vezetőjéhez, Ferencz Éva úrhölgyhöz. Ígérem, hogy egy korrekt kapcsolat alapján igyekezni fogunk segíteni az Önök fontos munkáját és kérem, a csángóság érdekében Önök is segítsék a mienket.

Gelei Botond

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116155-csangofoldon-penteken-nyitjak-meg-az-uj-tanevet-a-bakoi-magyar-hazban

 

2019 09 06