Új honlapunk a www.csango.ro címen olvasható.

 

www.csango.ro

 

Mennyit ér egy bakancs?

Isten áldása kísérte működésünket. Isten áldása és nagyon sok ember jó szándéka és jóakarata.Úgy láttam, hogy sokak szűkölködnek, nagy megelégedéssel és örömmel azt is látnom kellett, hogy sokan serkennek segíteni a szűkölködőkön.

>>>

Parlamenti Gyermekkarácsony

Az Országház lépcsősorán Máriafalva, Dumbravén és Lujzikalagor gyermekei, megannyi vidám angyal, Karácsony örömét hirdetik fennhangon, énekszóval.

>>>

Szent Karácsony éjszakája, te vagy minden gyermek álma!

A Karácsony a szeretet ünnepe és az egyik legfontosabb alkalom a csángó gyerekek számára. Így nagy figyelmet fordítottunk a készülődésre. 

>>>

Barátaink! Tisztelt Támogatók!

Nemrégen elindult a Moldvai Csángó Oktatási Program 2012-13-as tanéve, idén először a programot alapító és 12 évig kezelő Moldvai Csángómagyarok Szövetsége szervezésén kívül.

>>>

A 2011. április 8-10-i külsőrekecsini, pusztinai konferencia állásfoglalása

Három napon keresztül tanácskoztak Moldvában az MCSMSZ kezdeményezésére megtartott konferencián a moldvai civil szervezetek képviselői, a csángó téma ...

>>>

„Tíz év Moldvában”
könyv a Csángó Oktatási Programról (2000–2010)

A székelyföldi Zelegor Kiadó gondozásában jelent meg „az év legszebb könyve” címre nagy eséllyel pályázó, teljességében színes, keménytáblás, 218 oldalas összefoglaló könyv a Csángó Oktatási Program tíz évéről.

>>>

Gyűjtés a Magyarfalusi Gyerekek Háza megépítésére

Magyarfaluban a megvásárolt kis házikó (melyben jelenleg is folyik a tanítás) udvarán egy nagyobb méretű Gyerekek Házát szeretnénk építeni. Erre azért van szükség, mert a magas gyereklétszám miatt jelenleg két helyen zajlanak az iskolán kívüli foglalkozások: egy bérelt garázsban és abban a kis parasztházban, amelyet az MCSMSZ 2008-ban vásárolt meg.

>>>

A várva várt Mikulás Máriafalvát és Lujzikalagort is megjárta

Szürkület takar sok-sok toporgó lábat, elég volt a hógolyóból, jöhetne már a Mikulás bácsi! 
Mikulásmosolyt kapott minden gyerek – ez történt a mai nap.

>>>

IV. Szeret-Kupa

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Moldvában magyarul tanuló gyermekek labdarugó-tornája, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által meghirdetett „Lélegezz velünk” programsorozat részeként. 

>>>

Újra részt vettünk orvosi vizsgálaton

Részt vettünk egészségügyi szűrésen, október 7-én, Gyimesbükkön, 58 csángó gyermekkel Dumbravénből.

>>>

Tűzoltók adománya

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökének köszönhetóen tűzoltóruhákat és tűzoltó felszerelést tartalmazó felajánlás érkezett Moldvába 2014. október 17-én.

>>>

Csángóföldön jártunk

Az előző évekhez hasonlóan ismét útra kelt városunkból az a többé-kevésbé már megszokott tagokból álló kis csapat, akik a csángó magyarok segítését tűzte ki célul.

>>>

Ezüstmise Lujzikalagorban, magyar nyelven

Július 7-én, délelőtt 11 órától tartotta meg Salamon József gyimesbükki plébános 25 éves jubileumi ezüstmiséjét szülőfalujában Lujzikalagorban.

>>>

Ifjú alkotók Gyergyószárhegyen

Az idén 21. alkalommal szervezte meg a Kárpátmedencei Borsos Miklós Alkotó tábort iskoláskorú , a képzőművészetek iránt érdeklődő gyerekek részére a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány, Gyergyószárhegyen.

>>>

Nyári tábor, jaj be jóóó!

Negyedik alkalommal vehettünk részt a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által szervezett szórványtáborban Benedekmezőn.

>>>

„Értjük egymást – Rozumieme si – Ne înțelegem“ A Rovás Alkotócsoport Moldvában

A Rovás Alkotócsoport már többedszerre táborozott Székelyföldön, ahol a felvidéki, magyarországi, erdélyi résztvevők együtt alkotnak, ismerkednek, figyelnek.

>>>

Avatóünnepség Lábnyikban

Moldva Magyarországtól a legtávolabbra fekvő olyan vidék, ahol tömbben élnek magyarok. Ugyan a még nagyobb tömb, a román többség kisebbségeként, egymástól sokszor elszigetelt kis falvakban laknak, iskoláik, egyházuk nyelve román, azért megtartották magyarságukat, kultúrájukat, vallásukat.

>>>

Egészségügyi szűrések Moldvában

Az utóbbi időben több csángó falu nem csak azért lett zajosabb, mert kezdődött az új tanév, hanem azért is, mert újra orvosi szűrések helyszínei voltak. 

>>>

Nyári magyar óvoda és iskola Lábnikban

Idén nyáron, a júliusi meleg közepette, két hetet tölthettünk Lábnikban. Magyarországon születtünk és Erdélyt is alkalomadtán látogattuk csak meg gimnáziumi éveink alatt, így elképzelni sem tudtuk, mi fog ránk várni Moldvában.

>>>

Szoboravató Magyarfaluban

Ritka eseménynek lehettünk részesei vasárnap, 2013. augusztus 4-én Magyarfaluban: Budó Lina hagyományőrző, néptanító, néprajzi értékeink gyűjtője szobrát avathattuk. 

>>>

Szeret-Kupa

Gyereknapon került megrendezésre a Szeret-Kupa nevet viselő gyermek labdarugó torna.

>>>

Hegyeli Attila kapta az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének kitüntetését, a Sütő András Nyelvőrzési Díjat

Az AESZ minden évben kiosztja nyelvészeknek, közéleti személyiségeknek, nyelvművelőknek a Sütő Andrásról elnevezett Nyelvőrzés Díjat. Ebben az évben Hegyeli Attila kapta a kitüntetést.
Gratulálunk!

>>>

Baka András Mesemondó Találkozó harmadszorra, Lujzikalagorban

Egy 1924. november elejéről származó fényképen 15 deák és két pap néz ránk egy hetes lelki gyakorlat végén, Bákóban. Az első sorban Baka András látható.

>>>

Cserediák program, Moldvában

Nem kell több száz km-t utazni, hogy a gyerekek azt érezzék, kimozdulnak otthonról, hogy új dolgokat tapasztalnak meg. Felkeresték egymást egy-egy hétvégén a dumbravéni és lujzikalagori gyerekek.

>>>

Adj király katonát! Moldvában

Idén tavasszal harmadik alkalommal neveztek be moldvai magyar gyerekek is a vetélkedőre. Évről-évre egyre több helyszínen, idén hat faluban szerveztek körzeti elődöntőket.

>>>

Új bútorzat a diószéni állami iskola magyar tantermében

Aki már járt a diószéni állami iskolában, az tudja, hogy az osztályok bútorzata nagyon rossz állapotban van. A raktár tele van használhatatlan székekkel és padokkal.

>>>

Megtörni látszó álmok

Több száz kilométerre a szülőktől, a szülőföldtől, a kis falu után egy nagyvárosban.

Avagy: Megoldatlan az egyetemi hallgatóink helyzete

>>>

A világhírű National Georaphic lap angol nyelvű kiadása cikket közöl a moldvai csángókról. Interneten elérhető itt.

>

Nagy nyári vakációs album

Lassan elröppen a nyár és vele a vakáció is. Kis közösségünk életében is sok minden történt a tanévzáró óta.

 

>>>

Nyári tábor Lujzikalagorban

Szép fekvésű falu, a környező dombokon szőlő, gyümölcsös, a falu főterén hatalmas templom. Az első benyomás a faluról a nagyon fejlődő, modern volt.

>>>

Képek, villanásnyi képek

Minden utcácskában feszület, pogány magyar turisták, csillagfényes éjszakák, Disznó-hegy, csángó IKEA, Dzsimdzsámnak a lánya…

>>>

Életfonalak és karkötők

A csuklómat színes fonalakból összefont karkötők ölelik át. Az egyiket Petronella készítette, és minden egyes Lujzikalagorban töltött nap leellenőrizte, hogy hordom-e még.

>>>

Magyarfaluban állnak a Gyermekek Háza első szintjének falai

Az egyházaskozári Domokos Pál Péter Közművelődési Egyesület által felajánlott támogatásból sikerült a nyár folyamán a magyarfalusi Gyermekek Háza első szintjének téglafalait felemelni. 

>>>

Egy csapatban rejlő erő

A Fehér Tamás vezette tatai csapat nem alkalmi segítője Csángóföldnek: eddig összesen 7 éven át, minden évben nyáron egy-két hétnyi időt töltenek nálunk munkával, segítségnyújtással.

>>>

Impressziók a nyári moldvai táborról

A debreceni Boldog Terezia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium hallgatói 7. alkalommal tartottak anyanyelvi tábort a moldvai gyermekeknek, idén hét egyetemista önkéntes két helyszínen, Lujzikalagorban es Magyarfaluban.

>>>

A harmadik út próbája

Aki harmadszorra bizonyított az elnyeri a fele királyságot, a királylány vagy a királyfi kezét, vagyis jogot nyer az életre. A próbák a kitartás próbái, a gyermekek, a felkészítő tanárok, a szervező kitartásának próbái.

>>>

Az első magyarul leírt szavak

„Erőst melegecske lesz itt meglásd, Jéduka!”- s néni Anna jól megpakolta száraz fával a sárgára meszelt szóbácskámat.

>>>

Máriafalva

Máriafalva (másként Lárga vagy Lárguca) a Nagy-Tázlóba folyó Larguca-patak völgyében található. A 17–18. században jött létre egy félreeső, erdős helyen. Lakossága katolikus.

>>>

Karácsony Máriafalván

Nagyon gyorsan híre ment, hogy egy újabb moldvai csángó faluban adatott meg a lehetőség a gyerekeknek, hogy megtanuljanak magyarul írni-olvasni.

>>>

Parlamenti Gyermekkarácsony

Mi, a pusztinai iskolások részt vettünk a Parlamenti gyermekkarácsony ünnepségén, 2012 december 22-én a Magyarország Parlamentjének épületében.

>>>

Lehetőség

Az MCSMSZ új programjában kiemelt helyen szerepel Csángóföld turisztikai potenciáljának a felmérése, a konkrét lépések előkészítése. 

 

>>>

Éneklés

Karácsony közeledtével meghívást kaptunk a szomszéd falusi kollégáktól, hogy szép karácsonyi énekekkel járjuk meg és énekeljük meg.

>>>

Diósi (Gábor) Felicia: Karácsony

Ott. Réges-régen. Ahol születtem, Csángliában. A karácsony volt a legszebb ünnepünk. Gyermekként, ezt vártam a legjobban. Nem azért hogy együtt legyen a család. Mert mindig együtt voltunk. Nem azért, hogy ajándékot kapjunk, hisz azt sohasem kaptunk. Mert nem ez volt a szokás.

>>>

Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa emlékére szervezett balladaéneklő verseny Budán

Megálmodni, megtervezni, megszervezni, meghívni, felkészülni, anyagiakat előteremteni, egy verseny szervezése előtti tettek. Nem kis feladat.

>>>

Szeret–Kupa
A Moldvában magyarul tanuló gyermekek labdarúgó tornája

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége által meghirdetett „Lélegezz velünk” elnevezésű programsorozat részeként került megrendezésre a Szeret-Kupa nevet viselő labdarugó torna.

>>>

A város, a medve és a tűz

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által adott Oklevél tanúsága szerint Benedek-mezőn, a szeptember 3-8 között megrendezett tábor résztvevői jelenlétükkel megerősítették a testvérkapcsolatot az erdélyi szórvány- és tömbmagyarsá g között.

>>>

Emerica nővér

2010-ben a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége megkereste a Boldogasszony Iskolanővérek rendjét, hogy küldjenek segítőket, akik a katolikus egyház képviselőiként volnának jelen Moldvában és azokban a falvakban, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik, kiegészítsék a tanárok munkáját a magyar nyelvű vallási oktatás területén.

>>>

Első gyalogos teljesítménytúra Csángóföldön

A teljesítménytúra egy olyan gyalogos túraverseny, ahol az indulók útvonalvázlatot és térképet kapnak, az alapján kell bejárniuk a tervezett útvonalat.

>>>

A Transitions On-line (TOL) prágai székhelyű internetes lapban megjelent Balló Áron cikke a csángók oktatási helyzetéről.

 Next page: MCSMSZ