Vallás

A moldvai magyarok sajátos identitástudatának legfőbb tényezője a vallás, éppen ezért kiemelkedően fontos a magyar nyelvű hitélet erősítése. Csángóföldet nem érte el a szekularizáció: a társadalom életében, a gyermekek nevelésében az egyház meghatározó szerepet játszik. A csángó magyar közösségek körében az európai átlagot kiugróan meghaladó a papi hivatások száma. Ennek az értéknek azonban félrekezelése, hogy a moldvai római katolikus egyházvezetés az elmúlt évtizedekben az ortodoxiához hasonló, homogén román felekezetté kívánta tenni az egyházat, megakadályozva a magyar nyelvű hitgyakorlást, illetve vallási eszközökkel is nyomást gyakorolva a magyar nyelvet a mindennapokban használókra.