Csángómagyar fiatalok a székely leányok ünnepén

Az Ezer Székely Leány Napja a székelyek különleges ünnepe, Csíksomlyó nevezetes eseménye, idestova száz éve. Az alapítók annak idején megfogalmazott célkitűzései ma is időszerűek: „Hitében erős, erkölcsében tiszta, önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk”.Mindezek természetesen a gyimesi és moldvai csángómagyar ifjúságra nézve is felettébb kívánatosak, ezért érezzük fontosnak, hogy ezen a rendezvényen mi, a moldvai csángómagyarok is jelen legyünk. Az ezeréves határ mindkét oldalán szükséges amúgy is újra meg újra megerősíteni az együvé tartozás érzését, amire a közös ünnep, ima, ének és táncmulatság az egyik legjobb lehetőség. A gyimesi hagyományőrzők pár éve már jelen vannak a rendezvényen, de idén első alkalommal valósult meg, hogy moldvai gyermekek és fiatalok is hivatalos delegációként, fellépőként vettek ezen részt. Az ezt megelőző héten lezajlott hatodik Moldvai Gyermek Néptánctábor záróeseménye ilyenformán Csík, Dumbravén, Külsőrekecsin, Magyarfalu, Lábnyik, Pokolpatak és Somoska falvakból összesen huszonhét táncos és hat zenész gyermek és ifjú számára egy szép és tartalmas kirándulás, valamint a visszajelzések alapján bátran mondhatjuk, felettébb sikeres fellépés lett. A szervezők máris meghívtak bennünket a jövő évi eseményre is. Reméljük, egy hosszú életű és gazdagon termő együttműködés vette kezdetét!https://maszol.ro/…/Jovore-Csikszereda-lesz-a-hazigazda…https://maszol.ro/…/Kovesse-eloben-az-Ezer-Szekely…https://szekelyhon.ro/…/csikszereda-kapta-az…

Fotók: Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

Támogatók: Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma
Csoóri Sándor Alap
Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma

2022 07 28