Nyári program óvodásoknak, kisiskolásoknak

A nyári vakációban a magyar nyelvű oktatás is szünetel a moldvai csángó falvakban, ezért fontosnak tartjuk, hogy olyan foglalkozásokat szervezzünk a gyerekeknek, ahol játékos formában használhatják a magyar nyelvet. A programban részt vevő helyszíneken napközis formában szervezünk foglalkozásokat a gyermekeknek önkéntesek segítségével. A gyerekek délelőtt-délután játékos formában tanulnak magyarul, énekelnek, mondókáznak, játszanak, különböző kézműves foglalkozásokba kapcsolódhatnak be. 2016 nyarán Budán, Csík faluban, Diószénben, Külsőrekecsinben, Lábnyikban, Lujzikalagorban, Magyarfaluban és Szitáson sikerült nyári programokat szervezni nyolc magyarországi egyetemista önkéntes, három erdélyi pedagógus és tizenhárom Moldvában oktató pedagógus segítségével. Ezúton is köszönjük, hogy önkéntes munkájukkal hozzájárultak a program megvalósításához, és bízunk benne, hogy mindannyian kellemes élményekkel gazdagodtak.

 

 

Gyermekeknek nagy örömére, nem múlt el úgy a nyár, hogy ne legyünk pár napot együtt. Szokás szerint a gyermekek nagyon ügyesek voltak. Játszottunk, kézműveskedtünk és végig kísért az öröm és a jókedv! A képeken is lehet látni a csillagot a gyermekek szemében. A hét rövidnek bizonyult, akkor volt hétfő és mindjárt itt volt a péntek! Hagyom a képeket beszélni…

Botezatu Viktori, Buda

 

 A tanévre való ráhangolódást egy 5 napos „Nyári-óvoda” programmal indítottuk Lábnyikban. 22 fős gyerek csoporttal tartottunk intenzív foglalkozásokat minden nap. Foglalkozásainkat játékos programokkal indítottuk. Nagyon jól szórakoztak a gyerekek az összeválogatott vidám játékokban. Próbára tettük a gyerekek önismeretét, egymás ismeretét, memóriájukat, figyelmüket, ügyességüket.  A játékos foglalkozást egy kis pihenő után kézműveskedés követte. Nemezeltünk, gyöngyöt fűztünk, varrtunk, vágtunk ragasztottunk, festettünk. Szép és értékes alkotások születtek. Készítettünk fényképkereteket, ékszereket, ékszeres dobozkákat, gyümölcsöket filc anyagból, virágokat és fülbevalót nemezeltünk.  Őszi dekorációt és virágkoszorút is készítettünk. Hajtogattunk papírgömböt és lógódíszeket fűztünk gyöngyökből meg kagylóból. Az ilyen és hasonló programok nagyon sok hiányosságot segítenek pótolni, amit az állami oktatás hagy maga után. Ilyen a kreativitás, a kézügyesség, a szépérzék a finom-mozgások fejlesztése.  Erősíti az összetartozás érzését és a csapatban való munkát. Pihenésként egy közös étkezés következett, ahol minden kis éhes pocak jól lakhatott. Nagyon finom ételekkel jutalmaztuk a gyerekeket a nagy munka után. Az alapanyagok elpakolása illetve a tanterem rendbe tétele után újabb játékokkal fojtattuk a programunkat.

Hálásan köszönjük a lehetőséget, hogy egy ilyen színes programot biztosíthattunk tanítványaink számára!

Köszönettel, Nagy-Portik Katalin és Sipos Norbert, Lábnyik

 

 Nyári óvoda Magyarfaluban! – Nyáron is jó együtt lenni –

Június 24-kén bezáródtak a román állami iskolák kapui, de minden magyarfalusi gyerek tudja, hogy a magyar iskola kapui egész nyáron nyitva állnak és várják a magyar nyelvet tanulni vágyó gyerekeket a különböző foglalkozásokra. Szeretnénk, ha oktatási helyszínünk a megértés, az egymás iránti türelem, az elfogadás, a szeretet, biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne. Olyan hely, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik.  Ezért igyekszünk színesebbnél-színesebb programokkal várni a csángó palántákat.  Nyári programjaink egyike közé tartozik a nyári óvoda megszervezése. Öt napos intenzív program, ahol a gyerekek mindennap, délelőtt meg délután folyamatos programsorozaton vesznek részt.   Két pedagógus irányítja a tevékenységeket és minden foglalkozáson 20-25 gyerek van jelen. A gyerekek nagy szeretettel jönnek, és teljes mértékben figyelnek az órákon folyó tevékenységre, különböző korosztályokból.  A nyári óvoda egyik alapvető feladatának tartja, hogy a gyerekek minél többet beszéljenek magyar nyelven a tevékenység alatt. Új fogalmakat sajátítsanak el és ezt igyekezzenek bevonni a mindennapi életbe.  A foglakozások mindennap fejlesztő játékokkal kezdődtek, eleinte a pedagógusok vezetésével majd egy – egy nagyobb diák vezetésével. A játék során megtanultunk figyelni egymásra és betartottuk az előre leszögezett szabályokat. Igyekeztünk olyan foglakozásokat tartani, amelyek folyamatosan lekötik őket, mindig olyan új dolgokat tártunk eléjük, amelyek ismeretlenek voltak számukra, amelyet a román állami iskolában nem kaphatnak meg. Mindennap kézműves foglakozáson, nemezelés, ékszer készítés, fa doboz festés, befőttes üveg dekorálás, dekorgumi különböző felhasználása valamint nárcisz virág készítés. Minden gyerek egyénileg dolgozott, a munka befejeztével bemutatta társainak a munkáját, és mindenkit értékeltünk. A foglakozások napi 4-5 órát is igénybe vettek. Ezért fontos volt a gyerekek étkeztetése is. A program végére sikerült egy összetartó csapatot faragni belőlük. Megtanultak figyelni egymásra, egymás tisztelete és társaink iránti szeretet tükrözött csillogó szemeikben.

Köszönjük a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének, hogy biztosított minden szükséges didaktikai eszközt, élelmet a csapat számára. Isten fizesse!

A magyarfalusi gyerekek és tanítóik: Kiss Annamária és Kiss Csaba

 

 Ráhangolódás az új iskolai évre Külsőrekecsinben

A gyerekek kíváncsian kopogtattak a Magyar Ház ajtaján. Mi is nagy izgalommal készültünk erre a hétre, követve az előkészített tematikánkat, amelynek a középpontjában az ismerkedés, a játék, a kézműves foglalkozás állt. E játékok keretén belül sikerült ráhangolódni az őszre és az iskolára. A hét első részében az ismerkedésre fektettük a hangsúlyt, ebben segítettek a népi körjátékok, névtanulós mondókák, de az egész hetünket népi gyermekjátékok és mondókák színezték ki. A mindennapi kézműves foglalkozásaink az őszi hangulatot tükrözték, mint például színes falevelek, gyümölcsök, őszi manók.  Továbbá fontosnak tartottuk a tanterem otthonossá tételét, ezért színes krepp gömböket készítettünk, amelyeket előzőleg masniként, labdaként és nyakkendőként is kipróbáltunk. Miután a gömböket elhelyeztük egy mágikus fonal segítségével, a tanterem Meseországgá változott. Nagy élményt jelentett az agyaggal való munkálkodás, melynek végén mindenki megtekinthette és pontozhatta a társai által készített gyümölcsöskosarakat. Ennél viszont nagyobb türelem kellett a gyöngyfűzéshez, de a végeredménnyel mindenki elégedett volt. A legnagyobb odafigyelést a pókháló készítés igényelte, a bonyolult sorrend miatt, a sikerélmény itt sem maradt el, mivel elkészültek a színes pókhálók. A foglalkozásokat imádságtanulással és finom ebéddel zártuk. A desszert pedig még inkább kedvet adott a másnapi aktív részvételre. Összességében e hét alatt nagyon sok új dolgot tanultunk. Továbbá a tevékenységeink által próbáltuk segíteni a kézügyességüket, amiben javulást észleltünk. Sikerült olyan beszédhelyzeteket teremteni, ahol a magyar szókincsüket használták, illetve gyarapították. Úgy érezzük, ez a nyári óvoda segítette a pedagógusi munkánkat, megismerhettük közelebbről a gyerekeket és ők is egy más szemszögből láthattak minket, amely nagy lendületet adott a tanévkezdéshez.

Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a program megvalósításához.

Köszönettel: Markaly Imola és Ivácson Tímea tanítónők

 

 Beszámoló a diószéni nyári óvodáról

A programon 4 és 10 év közötti diószéni gyermek vett részt. A program fő célkitűzései a következők voltak: felkészülés a következő tanévre, különféle készségek fejlesztése a kézműves tevékenységek alatt: gyöngyfűzés, dobozfestés, nemezelés, dísztárgyak készítése, valamint a magyar nyelv oktatása, gyakorlása. Napi 4 órában zajlott a program 5 napon keresztül. A programon naponta 20 gyermek vett részt. Minden kézműves tevékenység nagy sikert aratott, a gyermekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat. A gyöngyfűzés során főleg a karkötő lett a népszerűbb, mindenki saját magának készített karkötőt, amit aztán haza is vihetett. A szép színes, festett dobozokat is hazavitték. A tevékenységek alatt felhasznált anyagok megnevezéseit megtanulták magyarul természetesen az elvégzett munka alatt előforduló kifejezések magyar nyelven hangzottak el. Így a gyerekek magyar szókincse sokat bővült anélkül, hogy külön tanórán gyakorolták volna, mondhatjuk, úgy tanultak meg szavakat, hogy észre sem vették, hogy tanulnak. A napi tevékenység után a programon résztvevő gyermekek ebédet kaptak. Az ehhez szükséges hozzávalókat, valamint a kézműves tevékenységeken felhasznált összes alapanyagot az MCsMSz. biztosította.

Ezennel mi a program vezetői a gyermekek nevében is köszönetet mondunk.

Diószén, Ugron József és Nagy Annamária

 

 Nyári ovi Szitáson  

Nagyon szépen köszönjük, hogy a Nyári ovi programmal színessé és izgalmassá varázsoltatok egy hetet. Az újfalusi és szitási gyerekek csillogó szemekkel estek neki a jobbnál jobb, szebbnél szebb eszközöknek, amikkel saját fantáziájukat használva csodálatosat alkottak. Meglepő módon legnagyobb sikere a gyöngyöknek volt. A gyermekek nem tudtak betelni a sok szép gyöngy látványával. A bőség zavara annyira hatalmába kerített fiúkat is és lányokat is, hogy nem akartak haza menni. Mindenki egyszerre akart csodaszép karkötőt, nyakláncot és a lányok természetesen gyűrűt készíteni. Második helyen a temperák álltak. Minden élénk és vidám színekben úszott, mikor a tempera előkerült. Nem kíméltek a gyerekek semmit. Egymást is igyekeztek kifesteni több kevesebb sikerrel. A sok munka mellett természetesen az uzsonnának is nagy sikere volt. Jó volt látni, hogy milyen jó ízűen falatoznak a gyerekek a kézimunka után. Mindenik kedve szerint válogathatott a különböző szendvicsek és zöldségek között. jó volt látni, hogy munkájukba mindig vissza köszönt a saját fantáziájuk. Mindig hozzátettek valami pluszt a megadott mintához. Minden nap sikerélménnyel és örömmel mentek haza. Másnap pedig mindig elmesélték, hogy otthon a családtagoknak hogy tetszett a munkájuk.

Még egyszer köszönjük szépen a lehetőséget, mindenki nagyon örült neki, a mai napig emlegetik a gyerekek.

Lőrincz Kinga, Szitás

 

 Nyári óvoda Csík faluban

A Csík Falusi Gyermekek Házában három napos nyári óvodát tartottunk, amely jó lehetőség volt arra, hogy a faluba érkezett 2 új tanító és a helyi gyermekek és fiatalok az iskolaitól kevésbé kötöttebb keretek között ismerjék meg egymást. A program a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége támogatásának köszönhetően valósult meg, akik a kézműves foglalkozások alapanyagaival, illetve a gyermekek étkeztetésével járultak hozzá a nyári óvodához. A tevékenységet a tanítók, Gercuj Izabella és Varga Emese tervezték, illetve valósították meg.

1.nap

A gyermekeket 14:00 órától vártuk. A jó időt kihasználva, a délután nagyobb részét az udvarban töltöttük, először kötetlen játékkal és beszélgetéssel, majd néhány ismerkedős „névtanulós játék”-kal. A délután folyamán nem csak a gyermekek tanultak tőlünk, hanem mi is gazdagabbak lehettünk új játékokkal. 15:00 órakor meguzsonnáztunk. Az idősebb gyermekek és a fiatalok segítségével készítettük el a szendvicseket, margarinnal, szalámival, sajttal és zöldségekkel, mellé tejet ittunk, a kisebbek nagy örömére. Az evés utáni elpakolásban szintén lelkes segítőink voltak a felsősök és a középiskolások. Ezután a tanteremben volt lehetőség kézműves foglalkozásra, és játékra. Dekorgumi, hurkapálca és hungarocell-figurák segítségével készítettünk asztali díszeket. A fiúk kisautót, a leánykák szívecskét formáltak a színes dekorgumiból. Miután elkészültünk, közösen összepakoltunk a teremben, és ismét kimentünk az udvarra, ekkor azonban már néhányan hazafelé indultak. A gyermekek egészen az esti szentmise kezdetéig maradtak, sőt, néhányan a közel ülők közül utána is visszajöttek, ekkor már csak kötetlen játékra. Szeretettel láttuk őket.

2.nap

Ezen a napon is délután 14:00 órakor kezdtünk gyülekezni a Gyík Falusi Gyermekek Házának udvarán. Az előzőhöz hasonlóan, nagyon jó hangulatban telt a délutánunk. Uzsonnára pástétomos kenyeret, zöldségeket és tejet szervíroztunk, bejáratott segítőinkkel. Nagy öröm volt látni, mennyire örülnek annak, hogy a konyhában süröghetnek, nekünk segíthetnek, és kistestvéreiknek, szomszédjaiknak, barátaiknak készíthetnek ételt. Igazi közösséget ismerhettünk meg a Csík falusi gyermekekben. Az udvaron játszottunk néhányat az előző napon tanultak közül, uzsonna után pedig színes papírok olló, ragasztó és krepp papír segítségével készítettünk gyönyörű őszi színekben pompázó fákat. A gyermekek alkotásai az óta is a folyosót díszítik, első közös élményeink egyikére emlékeztetve.

3.nap

Nyári óvodánk utolsó napján, péntek lévén, hús nélkül ettünk. Zakuszkás kenyeret, almát és teát uzsonnáztunk, majd a délutáni rendrakásért „cserébe” a jól megérdemelt tejes sütit is megkapta mindenki. Ezen a napon a kézműves foglalkozást is az udvaron tartottuk, ugyanis nemezeltünk. Szép színes gyapjúlabdák készültek, miközben mindannyian jól megmosakodtunk a szappanos vízben. Ezen a napon egészen addig maradtak a gyermekek, amíg nekünk is el kellett utaznunk. Este 19:00 órakor néhányan még elkísértek bennünket egy darabon. Mindnyájan alig vártuk a hétfői találkozást, bár akkor már kicsit formálisabb keretek között, az iskolában.

Gercuj Izabella és Varga Emese, Csík falu

2016 09 20