Start Up Nation 2022. Mi újdonság a vállalkozók számára, és mikor kezdődik?

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége fontosnak tartja a moldvai magyar közösség gazdaságfejlesztésének támogatását. Szeretnénk, ha Moldvában ki tudnánk alakítani egy olyan vállalkozói réteget, amely a csángómagyar közösségnek részben munkát, részben megélhetést tudna biztosítani.

Stratégiai céljaink közt, többek között szerepel a román állam és Európai Unió által meghirdetett gazdaságfejlesztést megcélzó pályázatok hatékony forrásfelhasználásához szükséges tudás, kapcsolatrendszer, és szakmai háttér biztosítása.

2022. március 22-én a bákói Magyar Ház biztosított helyszínt a román állam által meghirdetett „Start-up Nation 2022”, új vállalkozásoknak szóló pályázati program népszerűsítésére. A programba részletes bevezetést tartott Alexandru Cristea pályázatíró. Alexandru Cristea elmondta, hogy a programban pályázhatnak mindazon frissen, 2020. január 1. után bejegyzett kis- és közép vállalkozások tulajdonosai és a közeljövőben vállalkozást indítani tervezők, akik vállalkozásuk céljainak eléréséhez vissza nem térítendő támogatást szeretnének igényelni, amennyiben a pályázati kiírás feltételeinek megfelelnek. A jelenlévő érdeklődők többsége Bákó környéki falvakból érkezett.

A tájékoztató és az azt követő felszólalások, elhangzó kérdések alatt kiderült, hogy a jelenlevők számára nagyon fontos volt, hogy megbízható forrásból jussanak információkhoz a pályázati kiírást illetően, magának a Start Up Nation pályázatnak a lebonyolítási, elszámolási folyamatáról. A sikeres pályázás reális esélyeiről is szó esett. A pályázáshoz szükséges önrész előteremtéséhez is bemutatott néhány opciót a pályázatíró szakember, ami az egyik leggyakoribb ok, amiért elbizonytalanodnak a potenciális vállalkozók.  

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége az elkövetkezendő időszakban is figyelemmel kíséri a vissza nem térítendő pályázati kiírásokat. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a pályázatíró céggel és a pályázatok iránt érdeklődő vállalkozásokkal.

A pályázati programokkal való kapcsolattartás érdekében Gál Emília programkoordinátorhoz fordulhatnak (tel.: 0729027082).  

Fotók: Moldvai Csángómagyarok Szövetsége

2022 03 23