Táncházprogram Moldvában – farsangi táncházak

Csángóföldön a Magyar Házakat a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége programokkal, eseményekkel, élettel töltené be, melynek egyik fő célja a magyar identitástudat erősítése. A népi hagyományok, kultúra megélése, továbbadása nagyon fontos, ráadásul ezek az események, szokások, ünnepek abban is segítenek, hogy a közösséget összetartsák. Ugyanakkor, a népszokásokat nagyon fontos már gyermekkorban megtanulni, hogy beépülhessen az életükbe, és majdan ők is továbbadhassák utódaiknak.

A farsangi időszakban kezdődött a táncházprogramunk, melynek fő szerepe a mulatság, az ismerkedés, a közösségkialakítás. Moldvában, a csángómagyar falvakban is lassan megszűnnek a hagyományos táncalkalmak, ahol összegyűlve énekeltek, táncoltak, meséltek az emberek. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy lehetőséget teremtsünk a fiatalabb generációnak, hogy első kézből tanulhassa meg azokat a táncokat, amelyet a szüleik, nagyszüleik még tudnak. A rendszeresen szervezett táncházak alkalmával nemcsak megtanulják a fiatalabbak az idősebbektől ezeket a táncokat, hanem értékelni is ezt az archaikus kultúrát.

Január 23-án Klézsén, a budai Szályka Rózsa Hagyományőrző Csoporttal és a klézsei Küs Klézse szárnya Hagyományőrző Csoporttal közösen…

…26-án Külsőrekecsinben szerveztünk táncházat.

24-én, Gyimesbükkön, a Közösségi Házban, a Plébániával közösen tartottunk egy egész napos programot, ahol kézműves-, hangszeres-, táncoktatás is zajlott az esti táncház előtt.

A magyarfalusi Magyar Házban február első hétvégéjén disznóvágással egybekötött gyermekfoglalkozás kapott helyet, a táncház előtt. Csoportokra felosztva 130 gyermek kézműveskedhetett és táncolhatott, majd miután elfáradt, frissen sült flekkent fogyaszthatott. Este a felnőttek érkeztek a farsangi bálba, nekik a szervezők kásás hurkát, gulyást is készítettek, magyarfalusi módra. A szervezők, tanárok, zenészek, falusiak, szorgosan, jókedvűen dolgoztak, zenéltek, hajnalba nyúlóan táncoltak együtt, elmondhatjuk tehát, hogy a rendezvény elérte célját.

Február 14-én, Dumbravénben, a balánbányai Ördögborda Néptáncegyüttes Farsangfarka című előadása után szintén táncházzal zárult az est, 15-én Somoskán zajlott ugyanez a program. A zárótáncház 16-án volt, Csík faluban.

A farsangot, a táncházak, bálok idejét a Csontkirály és Babkirály rendezvény zárja, melyre mindig a húshagyókedd előtti hétvégén, szombaton kerül sor Bákóban, az idén február 22-én, melyre több mint 34 településről érkeznek a résztvevők, hogy méltóképpen elbúcsúztassák a farsangot.

2020 02 10