Hímzés, szövés továbbképző

Mivel ma már az olcsó tömegcikkek kiváltják a kézimunkákat, az asszonyok egyre kevesebbet szőnek, varrnak, a moldvai hímek lassan elvesznek, ha nem teszünk azért, hogy a még meglévő tudást felelevenítsék, továbbadják a fiataloknak, akik még szemtanúi ennek a mesterségnek, de aktívan már nem vesznek részt benne. Ezért kezdtük el a guzsalyas programunkat, amelynek keretében az általunk megvásárolt szükséges alapanyagokból varrtak, szőttek hagyományos hímek alapján, a tél folyamán több faluban is az asszonyok.

A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány célkitűzése, hogy úgy ápolja az erdélyi népművészet és a sajátos mesterségek hagyományait, hogy közben az időhiánnyal küszködő, az egymásra figyelésről már-már megfeledkező kézműves partnereit egymás mellé tereli, közösség formálására ösztönzi.

Ezt a célt szolgálja a már évek óta szervezett nyári tábor is, amit évente más-más tematika köré szerveznek. Idén második alkalommal hirdették meg a tábort a moldvai csángó hímzés, keptár hímzése, szövés témában.

Ebben az évben a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét kérték fel arra, hogy partnerük legyen a szervezésben, a program lebonyolításában, keressünk olyan moldvai csángó asszonyokat, akik egy hetet arra tudnak fordítani, hogy olyan Kárpát-medencei felnőtteket, fiatalokat, akik a szövést, hímzést megtanulni, vagy tudásukat továbbfejleszteni akarják, a szövés, bundahímzés technikáját megmutassák.

Így a közös cél egymásra talált, közösen szerveztük a hímző és szövő tábort Lábnyikban, ahol Dobos Rózsa néni Külsőrekecsinből, Bulai Krisztina Dumbravénből, László Katalin Klézséből, Benke Teréz Somoskából szövést, Tamás Rózsa néni Klézséből a keptár varrásának technikáját tanította öt napon át. Azon túl, hogy a táborozók új mintákat, technikákat tanultak az asszonyoktól, a moldvai asszonyok is felelevenítettek olyan hímeket, amiket még fiatalon láttak, de ő maguk már nem készítettek. A tábor végén mindenki – táborozó és oktató – egyformán örült annak, hogy az ötnyüstös hímet, a többszöri újrakezdés után, kilelték. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőség a szervezetek közti sikeres együttműködésre.

2018 08 31