Őszi bálok Moldvában

A moldvai csángó falvakban tevékenykedő hagyományőrzők, a mindennapi, gyerekek és felnőttek számára szervezett hagyományőrző foglalkozások mellett, közösségépítő, de egyben hagyományőrző programokat is rendeznek. Ilyen jellegű rendezvények, főleg az őszi, téli időszakban szervezett guzsalyasok, táncházak, az őszi bálok vagy az adventi időszakban szervezett éneklések. Ezeknek a rendezvényeknek a céljai közé tartozik az is, hogy a heti rendszerességű órákon megtanult, sokszor csak felelevenített táncokat, dalokat gyakorolják, tulajdonképpen éltessék, megéljék kulturális kincsüket. Az elmúlt egy hónapban az Moldvai Csángómagyar Szövetség támogatásával több faluban szerveztek bálokat a helyi hagyományőrzők, de volt rá példa, hogy hagyományőrző hiányában, a faluban magyar nyelvet oktató pedagógus vállalta fel a falu apraját-nagyját megszólító rendezvény szervezését. Falvanként változott az is, hogy kinek milyen mértékben kellett besegíteni az előkészületekbe, a program lebonyolításába. Az évek óta tevékenykedő hagyományőrzők egyre önállóbban, az újak több segítséggel, de nagy lelkesedéssel szerveztek. A többségében egész naposra tervezett rendezvények fergeteges táncmulatsággal zárultak, ahol a Moldvai Csángómagyar Szövetség hangszeroktató programjának zenészei húzták a talpalávalót, de már arra is sor került, Pusztinán, hogy a helyi gyermekekből álló zenekar kísérte zeneszóval a programot, csak az esti bál zenekíséretéhez csatlakoztak a hangszeroktató zenészek.

Lészpeden szeptember utolsó hétvégéjén tartották a bált, és a dumbravéni fiatalokból álló csoport, és a pusztinai felnőtt hagyományőrző csoport voltak a vendégek.

Pusztinán, Somoskán október második hétvégéjén, szombaton és vasárnap került sor a bálokra, Pusztinán a dumbravéni és a lészpedi hagyományőrző csoportok vendégeskedtek, a somoskai bálon pedig sok klézsei, budai fiatal, felnőtt vett részt.

Pusztina:

Somoska:

Külsőrekecsinben október utolsó vasárnapján volt nagy sürgés-forgás, ezen a napon szervezték meg a Félöves őszi bált. Akárcsak a falvak többségében, itt is sor került szekeres-traktoros felvonulásra, zeneszóval mentek át Dumbravénbe, Csík faluba, hogy meghívják őket a bálba. A bál kulturális programmal indult, a helyi gyerek és felnőtt tánccsoportok mellett a pokolpataki Fredeluska hagyományőrző csoport, és a bákói ifjúsági tánccsoport lépett fel.

A hagyományőrző programokon határozottan érződött annak közösségépítő hatása, a lázas előkészületeken, a vidám beszélgetéseken, az együtt táncolásban, kimozdítva kicsitől nagyig mindenkit a megszokott mindennapok rutinjából. Egy-egy kis közösség tudott együtt örülni a szépnek, tudott együtt ünnepelni. Reméljük, hogy egyre több faluban lesznek olyan hagyományőrző rendezvények, melyeket a falu magáénak érez, és olyan hagyományőrzők, akik a közösség mozgatórugóiként be tudják vonni a közösséget az értékteremtésbe.

2019 10 28