Tanszeradomány a külsőrekecsini Gyermekek Házának

Külsőrekecsin a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége legnagyobb oktatási helyszíne, majdnem 250 gyermek tanul magyarul az iskolai és az iskolán kívüli órák keretén belül. Sok gyermek megfordul a Gyermekek Házában, ezért nagy szükség van a tanításhoz szükséges, elengedhetetlen eszközökre.
Ehhez kaptunk Pünkösd vasárnapján nagy segítséget. Nem kevés elszántságra volt szükség az adományok kijuttatásához, mivel a csíksomlyói és a külsőrekecsini búcsú is nagyban megnehezítette a közlekedést errefelé. Minden nehézség ellenére, a rekecsini búcsúsok tömegével megküzdve vasárnap kora délután megérkezett egy adományokkal megrakott mikrobusz a magyar házhoz. Alig értek ide vendégeink, egyből nekiláttak a pakolásnak.

Elsősorban az iskolán kívüli foglalkozásokon használt eszközökből volt nagy hiány. Érkezett olló, ragasztó, fénymásolópapír, színespapír, ceruza, fonal, festék, zsírkréta, rajzlap, de rengeteg új magyar nyelvű tankönyv is. Amit pedig a legjobban vártunk – gyerekek és tanárok egyaránt-, megérkezett az az iskolatábla, amely a péceli önkormányzat képviselőinek nagylelkű adománya. Nagy Gábor és Varga László, akik a buszt Szigetszentmiklósról idáig vezették, rögtön össze is szerelték a kerekes, mozgatható táblát, amit aztán azonnal ki is próbáltunk. Hosszasabb ittlétre sajnos most nem került sor, rövid pihenő és ebéd után vendégeinknek vissza kellett indulni, hogy valahogy átvágjanak a Gyimeseken. A gyimesbükki pünkösdi felvonulás miatt a visszaút is jó öt órába telt, másnap reggel pedig hosszú út várt még rájuk Magyarországig. Ha még egy napot maradhattak volna, láthatták volna a csodálkozó, hálás tekinteteket, ahogy a gyermekek az ajándékokat fogadták.
Szeretnénk a külsőrekecsini gyermekek nevében is köszönetet mondani minden támogatónak, aki segítséget nyújtott a gyűjtésben!
Elsősorban Molnár Rolandnak, aki a gyűjtést megszervezte és lebonyolította; Becs Józsefnek és Csillának; a H-599 zenekarnak, a Napvágás zenekarnak, és az Ezüst-Patak zenekarnak, akik jótékonysági koncertet szerveztek a felmerülő költségek fedezésére; a Péceli Önkormányzatnak, Czier Istvánnak, Csopják Tibornak, Kovács Károlynak, Lestyán Péternek, Palcsó Istvánnénak, Podmaniczky Józsefnek, és Sarlós Imrének; Nagy Gábornak és Varga Lászlónak, akik vállalták a hoszzú út levezetését; Honti Károlynénak, és minden kedves támogatónak, aki valamilyen módon segített az adományok összegyűjtésében.

Isten fizesse!

Divald Borbála és Kovács Melánia

Külsőrekecsin, 2010. 05. 26.

2010 05 26