Gyere te is Csángóföldre tanítani!

Állásajánlat Moldvában!

130813232_4192014467482664_6438654470450494739_nMagyar nyelv és irodalom, hagyományos hangszerek oktatása játékos foglalkozások keretén belül óvodás, kisiskolás és középiskolás gyerekeknek.

2021 szeptemberétől oktatókat, tanárokat, foglalkozásvezetőket, óvodapedagógusokat, hangszeroktatókat keres a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége a moldvai magyar oktatási programba, iskolai és iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozások (magyarórák) megtartása, más, az MCsMSz által szervezett oktatási és kulturális tevékenységek helyi lebonyolítása feladatkörre.
Magyartanárok, magyar tanítók, óvodapedagógusok, más szakképesítésű pedagógusok, zenészek jelentkezését várjuk, akik szeretnének gyerekeket magyar nyelvre vagy hangszerre tanítani.
Szolgálati lakást és – az esetleges iskolai bérezés mellett – fizetést biztosítunk. Jelentkezni önéletrajzzal és rövid motivációs levéllel a hegyeli.attila@csango.org címen lehet.
A Moldvai Csángó Oktatási Program 2000-ben indult, előtte gyakorlatilag sohasem volt magyar nyelvű oktatás (illetve néhány évig mégis az 1950-es években). Jelenleg 34 településen van magyar nyelvoktatás gyerekeknek, fiataloknak óvodás kortól érettségiig, de legfőképpen a 7-14 éves korosztálynak. A 2020-2021-es tanévben a legtöbb helyszínen hangszeroktatás is zajlott, ezt szeretnénk folytatni, illetve újabb falvakban elindítani.

Mit kell tanítani?

A moldvai gyerekek nyelvállapota településről településre, de sokszor családról családra is nagyon változó. Elsősorban a már meglévő, otthonról hozott nyelvtudásukra alapozva magyar köznyelvet kell tanítanunk számukra oly módon, hogy tiszteletben tartjuk a helyi nyelvváltozatot. Használható nyelvtudást, azaz önbizalmat szeretnénk adni a nyelv használatához, magyar ábécét, írást, olvasást, szövegértést, helyesírást, fogalmazást kell tanítanunk. Az órákon kívül tanáraink segítenek események, rendezvények szervezésében és részt vesznek a közösség életében. Olyan tanítókat várunk, akik nyitottak a helyi közösségek felé, értékelik és becsülik kultúrájukat és képesek beilleszkedni.

Hagyományőrző programjainkon egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy Moldvában már csak néhány zenész van, aki ismeri a csángó dallamokat, énekeket.
Fontosnak tartjuk, hogy a most felnövő generációból is kikerüljenek olyan fiatalok, akik megismerik és továbbviszik ezeket az ének-, táncdallamokat. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően, néhány településen már vannak olyan gyerekek, akik alap- vagy középhaladó szinten játszanak valamilyen hagyományos moldvai hangszeren – kobzon, furulyán, hegedűn. A hangszeroktatás hatékonyságának egyik alapfeltétele a rendszeresség, ezért arra törekszünk, hogy a tanév során is lehetőséget biztosítsunk a gyerekeknek a hangszertanulásra. A rendszeres hangszeroktatásra várjuk népzenetanárok, népzenét oktató zenészek jelentkezését!

Hol tanítunk?

A legtöbb már beindított helyszínen létezik iskolán kívüli és iskolai magyar nyelvoktatás egyaránt. Az állami iskolákban a szülők kérésére általában csoportonként heti 3-4 magyarórát engedélyeznek az egyébként román tannyelvű általános iskolákban. Így ez a heti 3(4) x 50 perc közel sem elegendő a nyelvőrzésre, nyelvtudás fejlesztésére, kultúra oktatására. Ezért minden helyszínen szükség van egy-egy olyan házra, ahol az iskolán kívüli tevékenységek zajlanak: ezek sokkal játékosabb, szabadabb foglalkozások kell, hogy legyenek, ahol a nyelvoktatás mellett a helyi kultúra (vissza)tanítását, hangszeroktatást is biztosítjuk. Szintén iskolán kívül kell foglalkozzunk a legkisebbekkel: az óvodásokkal.

Ki jelentkezhet?

Nem kizáró jellegű, de előnynek számít, ha:
o magyartanári, tanítói, óvónői, nyelvtanári diplomával rendelkezik, népzenetanár, zenész
o moldvai származású
o román állampolgár és/vagy tud románul
o szokva van a falusi élettel
Bárki jelentkezhet moldvai magyartanárnak, legfőbb feltétel, hogy a gyerekekkel jól tudjon bánni, hiszen itt olyan pedagógusnak kell lenni, akihez akkor is eljárnak a diákok hónapokon, éveken át, úgy, hogy egyébként az számukra nem kötelező.

Elvárások és adottságok, előnyök – magyartanári, óvó-, tanítóképzői végzettség (előny, de nem kizáró jellegű), más tanári végzettség, felsőfokú végzettség – hangszeroktató (hegedű, koboz, pásztorfurulya) – jól tud bánni a gyerekekkel – fel tudja kelteni a gyerekek figyelmét és fenn tudja azt tartani – kreatív az oktatásban – rugalmas, alkalmazkodó – gyerekekkel kedves, empatikus – önálló munkavégzésre képes és meg tudja szervezni azt – tud csapatban dolgozni, együttműködni – tiszteli a helyi közösséget, kultúrát – nyitott a közösség felé és a nem szokványos, új oktatási módszerek iránt 151805543_1338946073147726_8737045216300919101_n

Mit ajánlunk?

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége minden tanárt egyéni munkaszerződéssel alkalmaz, azaz fizeti az összes járulékot és biztosítást. A tanárok havi bére méltányos, több tényezőtől függ (végzettség, megtartott óraszám, stb…). Szövetségünk továbbá biztosítja a tanárok lakhatási feltételeit: szolgálati lakást és annak rezsiköltségeit.

Esettől függően, egy/több falu gyermekeinek oktatását kell ellátni. Mivel választható foglalkozásokról van szó, nagy szabadságot, mozgási lehetőséget biztosítunk tanárainknak, hogy kiválasszák az oktatási módszereket. Itt igazán kiélheted kreativitásodat! Rendkívül fontos, hogy képes légy a gyerekek figyelmét felkelteni és játékosan, változatosan tanítsd őket, hogy hétről-hétre jó szívvel, örömmel jöjjenek hozzád. Elengedhetetlen a nyitottság, az empátia a közösség iránt és az alkalmazkodóképesség. Tapasztalatunk, hogy azok az oktatók boldogulnak a legjobban és érzik magukat legjobban itt, akik elfogadják, becsülik, és részévé válnak a közösségnek. A szövetség 8 órás bejelentett, munkaszerződéses állást ajánl, méltányos fizetéssel. Szolgálati lakást biztosítunk és annak rezsiköltségeit is álljuk Ha hozzánk jössz, nem leszel egyedül! Összetartó, befogadó közösség vár a MCsMSz-nél. Képzésekkel támogatjuk oktatóinkat, pl. élménypedagógia, online oktatás módszertana, alternatív oktatási formák, magyar módszertan. Egymást segítjük és támogatjuk, mint egy nagy család. Várunk, hogy megismerjünk és bővítsd, színesítsd közösségünket! Olyan munkahelyet biztosítunk neked, ahol fejlődhetsz, elkezdheted akár önálló életedet és amely egyben kaland, felfedezés és élmény is. Ez egy egyedülálló lehetőség, hogy segíts a moldvai csángó gyerekeknek kultúrájuk, értékeik, megtartásában, megerősítésében. Nem csak egy magyar tanár leszel egy iskolában, de társ, segítő, új lendület a következő nemzedéknek. Légy te a tanító, akár azonnali kezdéssel is, akinek köszönhetően ezek a gyerekek magyarul írják a szerelmes üzenetet, magyarul beszélnek a családban és tovább örökítik dalaikat, táncaikat, hagyományaikat

Jelentkezz önéletrajzoddal a hegyeli.attila@csango.org e-mail címre. Beszélgessünk, ismerjük meg egymást! Tel: 0040 722 627 656

Várjuk jelentkezésedet.

    2022 06 15