Anyasági támogatás / Sprijin de maternitate

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége az idéntől az anyákat is támogatja Csángóföldön.

Kapcsolattartó: Réti Róza Magdalena, alelnök, szociális felelős.

Elérhetőség:  tel: 0729982252.

e-mail: rozi.reti@csango.ro, moldva.szocialis@gmail.com

 

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

Minden frissen édesanyává vált nő jogosult az anyasági támogatásra. Nem csak az édesanya és az édesapa veheti igénybe az anyasági támogatást, hanem helyettük az örökbefogadó szülő, illetve a gyerek gyámja is jogosult lehet az egyszeri támogatásra.

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

Az anyasági támogatás előfeltétele, hogy a támogatást igénylő anya vagy apa a csángó kisebbséghez tartozzon és tagja legyen a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének.

Ki igényelheti?

A támogatásra jogosult vér szerinti anya vagy apa, valamint az örökbefogadó szülő vagy a gyám.

Mikor lehet benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a gyermek születését követő 12 hónapon belül lehet benyújtani. (2020-ban született gyermek után is igényelhető, ha a kérelem beadásának dátuma nem későbbi, mint a gyermek egyéves születésnapja.)

Hol és hogyan igényelhető a támogatás?

-Személyesen a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének irodájában, a mellékelt kérelem kitöltésével.

– Postai úton a mellékelt kérelem kitöltésével, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének címére eljuttatva (RO-600192, Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 44/B).

– E-mailben a mellékelt kérelem kitöltésével, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének e-mail-címére eljuttatva (moldva.kontakt@gmail.com).

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

  • A gyermek anyakönyvi kivonatának (certificat de nastere) másolatát. (Ha külföldön anyakönyvezték, akkor a külföldi anyakönyvi kivonat másolatát.)
  • A szülő személyazonosságát igazoló okirat másolatát (copie act de identitate).
  • Gyám esetében a gyámságot bizonyító okirat másolatát (actele doveditoare ale acestui fapt).

Az anyasági támogatással kapcsolatos kérelmet a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöksége bírálja el.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri támogatás, melynek gyermekenkénti összege 1000 RON, ikergyerekek esetén 2000 RON.

Mikor és hogyan történik az anyasági támogatás kifizetése?

A megállapított anyasági támogatást a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége folyósítja a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, a kérelemben megadott bankszámlaszámra. Ennek hiányában készpénzben is felvehető a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének központi székhelyén (RO-600192, Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 44/B).

 

Kérelem

Sprijin de maternitate: Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova susţine din acest an  mamicile proaspete din rândul comunității ceangăiești.

Persoana de contact: Reti Roza Magdalena, vicepreședinte, responsabil social.

Contact: tel: 0729-982252.

e-mail: rozi.reti@csango.ro, moldva.szocialis@gmail.com

Cine are dreptul la sprijinul de maternitate?

Fiecare femeie care tocmai a devenit mamă are dreptul la sprijinul de maternitate. Nu numai mama și tatăl pot beneficia de indemnizație de maternitate, ci și părintele adoptiv sau tutorele copilului beneficiază de acest sprijin unic.

Care este condiţia prealabilă pentru sprijinul de maternitate?

Condiţia prealabilă pentru sprijinul de maternitate este ca mama sau tatăl care solicită sprijinul să aparțină minorității ceangăiești și să fie membru al Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova.

Cine poate solicita sprijinul de maternitate?

Mama sau tatăl, ori părintele sau tutorele adoptiv.

Când poate fi depusă cererea?

Cererea poate fi depusă în termen de 12 luni de la nașterea copilului. (Poate fi solicitat și după un copil născut în anul 2020, dacă data depunerii cererii nu depășește prima zi de naștere a copilului.)

Unde și cum pot solicita sprijinul de maternitate?

– Personal la biroul Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova, prin completarea cererii ataşate.

– Prin poștă, completând cererea atașată, trimis la adresa Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova, (RO-600192, Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 44 / B).

– Prin completarea cererii atașate prin e-mail, trimiterea acesteia la adresa de e-mail: (moldva.kontakt@gmail.com). al Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova

Ce documente trebuie atașate la cerere?

– O copie a certificatului de naștere al copilului. (Dacă este înregistrat în străinătate, o copie a certificatului de naștere străin.)

– O copie a documentului de identitate al părintelui.

– În cazul unui tutore, o copie a certificatului de tutelă (actele doveditoare ale acestui fapt).

Cererea pentru sprijinul de maternitate este evaluată de președinția Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova

Care este valoarea sprijinului de maternitate?

Sprijinul de maternitate este un sprijin acordat o singură dată în valoare de 1.000 RON pentru copil și 2.000 RON în cazul copiilor gemeni.

Când și cum se efectuează plata pentru sprijinul de maternitate?

Sprijinul de maternitate stabilit va fi plătit de Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova în termen de 15 zile de la luarea deciziei, prin virament în contul bancar specificat în cerere. De asemenea poate fi ridicat și în numerar la sediul central al Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova  (RO-600192, Bacău, Bulevardul Unirii Nr. 44/B).

 

2021 01 15