Tanulmányi ösztöndíj felhívás a 2022/23-as tanévre

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, a 2022/23-as tanévre, tanulmányi ösztöndíjat hirdet, minden magyar nyelvű oktatásban vagy iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozáson résztvevő diák számára!

I. Elemi és általános iskolás diákok részére:

 1. Valamennyi elemi és általános iskolai diák– amennyiben rendszeresen részt vesz az iskolai magyarórákonhavi 50 lej ösztöndíjat kaphat a tanév kilenc hónapján keresztül, 2022. szeptembertől 2023. júniusáig.
 2. Valamennyi elemi és általános iskolai diák – amennyiben rendszeresen részt vesz az MCSMSZ által szervezett iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozásokon – havi 50 lej ösztöndíjban részesülhet a tanév kilenc hónapján keresztül, 2022. szeptembertől 2023. júniusig.

Az az elemi vagy általános iskolás diák, aki mindkét kritériumot teljesíti, részesülhet mindkét ösztöndíjban.

A fenti két ösztöndíjtípust az MCSMSZ honlapján található jelentkezési lapon kell kérelmezni. A kérelmeket minden pályázó gyerek részére külön kell az MCSMSZ pedagógusainak átadni.

Az ösztöndíjhoz való jogosultságot az MCSMSZ állapítja meg az órákon való részvételi adatok és a tanárok, foglalkozásvezetők ajánlásai alapján.

Ha a gyermek nem vesz részt rendszeresen a magyar nyelvű oktatáson vagy foglalkozáson és a magaviselete nem megfelelő, az ösztöndíjat elveszti, a soron következő hónaptól az ösztöndíj utalását felfüggesztjük.

II. Középiskolás diákok részére:

 1. Magyar tannyelvű középiskolai oktatásban résztvevő diákok egyénileg pályázhatnak az MCSMSZ tanulmányi ösztöndíjára. A tanulmányi ösztöndíj összege a diák tanulmányi eredményétől és előrehaladásától függ. Az ösztöndíj havi összege 200 lej. Kivételt képeznek ez alól a csíkszeredai Csángó Kollégiumban (CSTK) és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Kollégiumban lakó diákok. Számukra az MCSMSZ nem pénzbeli juttatás formájában folyósítja az ösztöndíjat, hanem alanyi jogon ingyenesen biztosítja a kollégiumi helyet, pedagógusi felügyeletet, napi háromszori étkezést, korrepetálásokat és más szolgáltatásokat, programokat, melyek a diákok előrehaladását és mobilitását biztosítják. Ezt nem kell külön kérvényezni, az MCSMSZ közvetlenül a kollégiummal köt erről megállapodást.

Kérjük, hogy a pályázó diák mellékelje az iskolai igazolást, mely bizonyítja, hogy ebben a tanévben aktív tanulói státussal rendelkezik egy magyar tannyelvű osztályban.

Az ösztöndíjra az MCSMSZ honlapján található pályázati űrlap kitöltésével, elektronikus úton lehet jelentkezni. További feltétel, hogy a pályázó diák vagy jogi képviselője GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diák és szülei adatainak kezelésére és tárolására.

A fentiekhez kérjük mellékelni:

  • Egy jelenleg az MCSMSZ-nél, Gyimesbükkiek esetében a Dani Gergely Általános Iskolában dolgozó pedagógus ajánlólevelét (ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Középiskolai ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Hallgatói jogviszony igazolást, személyazonossági igazolvány másolatot (ha több állampolgársága is van, akkor mindegyiket), romániai OTP Bank igazolást IBAN számról.

Pályázati feltételek magyar középiskolában tanulók számára: 2023. januárjában, majd 2023. májusában 2000-4000 karakterig terjedő, maximum két oldalas beszámoló benyújtása, amit a diák számítógépen megszerkesztett formában e-mailben kell saját e-mail címéről beküldjön. Ebben a beszámolóban a diák az elmúlt időszak élményeit, tapasztalatait, nehézségeit kell leírja.

Az ösztöndíjat az MCSMSZ közvetlenül a pályázó diák OTP bankszámlájára utalja három havonta, 2022. szeptember és 2023. június között.

Minden magyar tannyelvű középiskolai ösztöndíj kérvény, melléklet beküldése és minden kommunikáció írásban történik az nagydiakok@csango.org címen.

 1. Román tannyelvű középiskolában tanuló diákok a 2022/23-as tanévben:

Ha az iskolában magyar nyelvet tanulnak és iskolán kívüli foglalkozásokra is járnak, legalább heti két alkalommal havi 200 lej ösztöndíjat kérvényezhetnek.

Amennyiben csak az iskolai órákon vesznek részt, ez az összeg 150 lej/hó.

Havi 100 lej ösztöndíjat kapnak, ha az iskolán kívüli magyar foglalkozásokon rendszeresen részt vesznek.

Az ösztöndíjakra az MCSMSZ honlapján található adatlap/kérvény kitöltésével lehet jelentkezni, illetve további feltétel, hogy a nagykorú pályázó vagy kiskorú diák jogi képviselője GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diákok és szüleik adatainak kezelésére és tárolására. Az ösztöndíjat az MCSMSZ utalja a tanuló OTP számlájára három havonta. A kérelmeket minden pályázó gyerek részére külön kell az MCSMSZ pedagógusainak átadni.

Az ösztöndíjhoz való jogosultságot az MCSMSZ állapítja meg az órákon való részvételi adatok és a tanárok, foglalkozásvezetők ajánlásai alapján.

Ha a gyermek nem vesz részt rendszeresen a magyar nyelvű oktatáson vagy foglalkozáson és a magaviselete nem megfelelő, az ösztöndíjat elveszti, a soron következő hónaptól az ösztöndíj utalását felfüggesztjük.

III. Felsőfokú képzésben résztvevő diákok:

Valamennyi magyar nyelvű (akár romániai, akár magyarországi) felsőfokú, nappali tagozati képzésben résztvevő csángó diák, tanulmányi eredményétől és előrehaladásától függően havi legfeljebb 600 RON ösztöndíjban részesülhet. Ennek érdekében kérjük, hogy a pályázó diák mellékelje a hallgatói jogviszony igazolást, mely bizonyítja elkövetkező tanulmányi félévre való beiratkozást.

Az ösztöndíjra az MCSMSZ honlapján található pályázati űrlap kitöltésével, elektronikus úton lehet jelentkezni. További feltétel, hogy a pályázó diák GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diák és szülei adatainak kezelésére és tárolására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Egy gépelt, elbeszélő stílusú önéletrajzot. (Nem táblázatos és nem Europass). Ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Felsőoktatási ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Egy jelenleg az MCSMSZ-nél, Gyimesbükkiek esetében a Dani Gergely Általános Iskolában dolgozó pedagógus ajánlólevelét. (ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Felsőoktatási ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Hallgatói jogviszony igazolást, személyazonossági igazolvány másolatot (ha több állampolgársága is van, akkor mindegyiket), romániai OTP Bank igazolást IBAN számról vagy külföldi bank által kibocsátott igazolás az IBAN kódos számlaszám adatairól.

Félévi beszámolási kötelezettség:

Félévente, egy 5 perces videobeszámoló, amit a hallgató az illető egyetem félévi vizsgáinak zárását követő 2 hétben kell beküldjön. Ebben a beszámolóban a diák az elmúlt félév élményeit, tapasztalatait, nehézségeit kell összefoglalnia. Ez feltétele az ösztöndíj folyósításának.

Az ösztöndíjat az MCSMSZ közvetlenül a hallgató romániai OTP bankszámlájára utalja havonta, 2022. szeptember és 2023. június között a diák egyetemén alkalmazott egyetemi év periódusa függvényében.

Minden felsőfokú képzéssel kapcsolatos kérvény, melléklet beküldése és minden kommunikáció írásban történik a nagydiakok@csango.org címen.

Letölthető mellékletek:

adatlap – elemi

adatlap – felsőfokú

adatlap – román tannyelvű középiskolában és/vagy iskolán kívül magyar nyelvet tanulók részére

adatlap – magyar tannyelvű középiskolai oktatásban résztvevő tanulók részére

szabályzat

GDPR

2022 09 05