Tanulmányi ösztöndíj felhívás a 2023/24-es tanévre

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, a 2023/24-es tanévre, tanulmányi ösztöndíjat hirdet, minden magyar nyelvű oktatásban résztvevő diák számára!

I. Elemi és általános iskolás diákok részére:

 1. Valamennyi olyan községben, ahol az MCSMSZ Oktatási Programja működik és nincs elemi és általános iskolai magyar tannyelvű oktatás, az elemi és általános iskolai diákok – amennyiben rendszeresen, az órarendjük szerinti foglalkozások legalább 85%-án részt vesznek az iskolai oktatás keretében működő magyarórákon (jelenlét és igazolt hiányzás együttesen adja a 85%-ot), havi 50 RON ösztöndíjban részesülhetnek a tanév kilenc hónapjában 2023. októberétől 2024. júniusáig.

A fenti ösztöndíjtípust az MCSMSZ honlapján található jelentkezési lapon kell kérelmezni. A kérelmeket minden pályázó gyerek részére külön kell az MCSMSZ pedagógusainak átadni.

Az ösztöndíjhoz való jogosultságot az MCSMSZ állapítja meg az órákon való részvételi adatok és a tanárok, foglalkozásvezetők ajánlásai alapján.

Ha a gyermek nem vesz részt rendszeresen a magyar nyelvű oktatáson és a magaviselete nem megfelelő, az ösztöndíjat elveszti.

II. Középiskolás diákok részére:

 1.   1. Magyar tannyelvű középiskolai oktatásban résztvevő Bákó megyei diákok egyénileg pályázhatnak az MCSMSZ ösztöndíjára. Az ösztöndíj összege 800 RON/tanév

  Kivételt képeznek ez alól a csíkszeredai Csángó Kollégiumban és a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Kollégiumban lakó diákok, hiszen számukra az MCSMSZ nem pénzbeli juttatás formájában folyósítja az ösztöndíjat, hanem alanyi jogon térítési díj-mentesen biztosítja számukra a kollégiumi bentlakást, pedagógusi felügyeletet, diákok felzárkózását, fejlődését, biztonságát szolgáló programokat és szolgáltatásokat és a napi háromszori étkezést. Ezt nem kell külön kérvényezni, az MCSMSZ közvetlenül a kollégiummal köt erről megállapodást.

Kérjük, hogy a pályázó diák mellékelje az iskolai igazolást, mely bizonyítja, hogy ebben a tanévben aktív tanulói státussal rendelkezik egy magyar tannyelvű osztályban.

Az ösztöndíjra az MCSMSZ honlapján található pályázati űrlap kitöltésével, elektronikus úton lehet jelentkezni. További feltétel, hogy a pályázó diák vagy jogi képviselője GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diák és szülei adatainak kezelésére és tárolására.

A fentiekhez kérjük mellékelni:

  • Egy jelenleg az MCSMSZ-nél, Gyimesbükkiek esetében a Dani Gergely Általános Iskolában dolgozó pedagógus ajánlólevelét (ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Középiskolai ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Hallgatói jogviszony igazolást, személyazonossági igazolvány másolatot (ha több állampolgársága is van, akkor mindegyiket), romániai OTP Bank igazolást IBAN számról.

Pályázati feltételek magyar középiskolában tanulók számára: 2024. januárjában, majd 2024. májusában 2000-4000 karakterig terjedő, maximum két oldalas beszámoló benyújtása, amit a diák számítógépen megszerkesztett formában e-mailben kell saját e-mail címéről beküldjön. Ebben a beszámolóban a diák az elmúlt időszak élményeit, tapasztalatait, nehézségeit kell leírja.

Az ösztöndíjat az MCSMSZ közvetlenül a pályázó diák OTP bankszámlájára utalja. 

Minden magyar tannyelvű középiskolai ösztöndíj kérvény, melléklet beküldése és minden kommunikáció írásban történik az galaczi.maria@csango.org címen.

 1. 2. Román tannyelvű középiskolában tanuló diákok a 2023/24-es tanévben:

Amennyiben iskolai magyar oktatásban részesülnek és az órarend szerinti foglalkozások legalább 85%-án részt vesznek, az ösztöndíj mértéke 750 RON/tanév;

Az ösztöndíjakra az MCSMSZ honlapján található adatlap/kérvény kitöltésével lehet jelentkezni, illetve további feltétel, hogy a nagykorú pályázó vagy kiskorú diák jogi képviselője GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diákok és szüleik adatainak kezelésére és tárolására. Az ösztöndíjat az MCSMSZ utalja a tanuló OTP számlájára. A kérelmeket minden pályázó gyerek részére külön kell az MCSMSZ pedagógusainak átadni.

Az ösztöndíjhoz való jogosultságot az MCSMSZ állapítja meg az órákon való részvételi adatok és a tanárok, foglalkozásvezetők ajánlásai alapján.

Ha a gyermek nem vesz részt rendszeresen a magyar nyelvű oktatáson vagy foglalkozáson és a magaviselete nem megfelelő, az ösztöndíjat elveszti.

III. Felsőfokú képzésben résztvevő diákok:

Valamennyi magyar nyelvű (akár romániai, akár magyarországi) felsőfokú, nappali tagozati képzésben résztvevő csángó diák, tanulmányi eredményétől és előrehaladásától függően havi legfeljebb 600 RON ösztöndíjban részesülhet. Ennek érdekében kérjük, hogy a pályázó diák mellékelje a hallgatói jogviszony igazolást, mely bizonyítja elkövetkező tanulmányi félévre való beiratkozást.

Az ösztöndíjra az MCSMSZ honlapján található pályázati űrlap kitöltésével, elektronikus úton lehet jelentkezni. További feltétel, hogy a pályázó diák GDPR nyilatkozatot tegyen, melyben felhatalmazza az MCSMSZ-t a diák és szülei adatainak kezelésére és tárolására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Egy gépelt, elbeszélő stílusú önéletrajzot. (Nem táblázatos és nem Europass). Ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Felsőoktatási ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Egy jelenleg az MCSMSZ-nél, Gyimesbükkiek esetében a Dani Gergely Általános Iskolában dolgozó pedagógus ajánlólevelét. (ez alól kivételt képeznek azon diákok, akik már az előző tanévben is az MCSMSZ Felsőoktatási ösztöndíj programjában részt vettek).
  • Hallgatói jogviszony igazolást, személyazonossági igazolvány másolatot (ha több állampolgársága is van, akkor mindegyiket), romániai OTP Bank igazolást IBAN számról vagy külföldi bank által kibocsátott igazolás az IBAN kódos számlaszám adatairól.

Félévi beszámolási kötelezettség:

Félévente, egy 5 perces videobeszámoló, amit a hallgató az illető egyetem félévi vizsgáinak zárását követő 2 hétben kell beküldjön. Ebben a beszámolóban a diák az elmúlt félév élményeit, tapasztalatait, nehézségeit kell összefoglalnia. Ez feltétele az ösztöndíj folyósításának.

Az ösztöndíjat az MCSMSZ közvetlenül a hallgató romániai OTP bankszámlájára utalja havonta, 2023. október és 2024. június között a diák egyetemén alkalmazott egyetemi év periódusa függvényében.

Minden felsőfokú képzéssel kapcsolatos kérvény, melléklet beküldése és minden kommunikáció írásban történik a nagydiakok@csango.org címen.

Letölthető mellékletek:

adatlap – elemi és általános iskolai

adatlap – felsőfokú

adatlap – román tannyelvű középiskolában magyar nyelvet tanulók részére

adatlap – magyar tannyelvű középiskolai oktatásban résztvevő tanulók részére

szabályzat

GDPR

2022 09 05