Dumbravéni gyermekek nyári tábora Kisiratoson

A dumbravéni gyermekek idén nyáron vehettek részt elsőként egy olyan táborban, amelyet kifejezetten nekik szerveztek. Az Arad megyei magyar ajkú Kisiratosra, azok a szorgalmas és kitartó diákok utazhattak, akik a hosszú tanév során az iskolai magyarórák mellet a dumbravéni délutáni anyanyelvi foglalkozásokra is eljártak. A jutalomtáborba 24 tanuló mehetett, akik most fejezték be a 4-7. osztályt. Az első napunk utazással telt: Dumbravén – Bákó – Karácsonkő – Gyergyószentmiklós – Gyulafehérvár útvonalon jutottunk el Dévára, ahol a vár megmászása közben felelevenítettük Kőmíves Kelemen balladáját is. Este kilenc óra fele érkeztünk Kisiratosra. A szállásunk a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonában volt. A bentlakó gyermekek nagy része családjával tölti a nyári vakációt, csak öten maradtak az otthonban, akikkel gyorsan összebarátkoztak a csángó gyerekek.

A falu nagyon kedvesen fogadott minket, igyekezett különféle programokat szervezni nekünk. Kedvencünk a strandolás volt, amit a rendkívüli meleg miatt egyetlen egy nap sem hagytunk ki. Meghallgathattuk, megtekinthettük a kisiratosi citerások és néptáncosok gyönyörű műsorát, beleláthattunk a helyi hagyományőrző fiatalok és idősek komoly, szakszerű munkájába. A szállásunkkal szembeni Páter Godó Mihály Általános Iskola tornatermét is rendelkezésünkre bocsájtották, itt több testnevelési játékot is megtanultunk.
Csütörtökön moldvai táncházat tartottunk a kisiratosi gyermekeknek és fiataloknak. A dumbravéni diákok nagyon ügyesek voltak, próbáltak minél több helybelit bevonni a csángó táncokba. A falu kultúrotthonában tartott táncháznak nagy sikere volt, több mint százan vették részt ezen a programon. A gyerekeknek nagy élményt jelentettek az esti focimeccsek is, ahol a kisiratosi gyermekekkel játszhattak együtt, vegyes csapatokban. Úgy gondolom, ezek a közös programok, találkozások és spontán szituációk voltak azok, amelyek a legtöbbet alakítottak a csángó gyermekek magyar nyelvhez fűződő attitűdjén. A helybeliekkel folytatott magyar nyelvű érintkezéseik és társalgásaik jelentették számomra a legnagyobb örömet. Az így kialakuló kapcsolatokat, barátságokat tartom a tábor legértékesebb hozadékainak.
Részt vettünk egy magyar nyelvű szentmisén is, Szent Péter és Szent Pál napján. A hetünket egyéb programok is színesítették: falunézés igazi, alföldi lovas kocsival, kézműves foglalkozás, pizzázás stb. A tábor folyamán két keresztszülő is meglátogatott minket.
Utolsó nap Aradra utaztunk, ahol egy rövid, de annál izgalmasabb előadást hallhattunk a város nevezetességeiről, kiemelkedő személyeiről és történelméről. A hosszú, éjszakai utazás után másnap kora reggel érkeztünk vissza Dumbravénbe.

A tábor megvalósításához nagyon sok helyről kaptunk segítséget. A dumbravéni keresztszülők vállalták, hogy támogatják gyermekeik táborozási költségeit. Köszönet érte!
Hálásan köszönjük Denney Katalin, Ausztráliában élő magyar támogatónk nagylelkű adományát, Pázmány Ágnes, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatójának segítségét, illetve Lázár Mihályné Borika külsőrekecsini falugazda támogatását is. Nekik köszönhetően olyan gyermekek is részt vehettek a táborban, akiknek még nincsen keresztszülője. Köszönet illeti a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét a pályázási lehetőség miatt. A tábor költségeihez hozzájárult a Communitas Alapítvány, köszönjük. Köszönjük Kisiratos polgármesterének, Almási Vincének is a szíves vendéglátást és a programok megszervezését, illetve a Pio Atya Gyermekvédelmi Központ nevelőinek és gyermekeinek is az önzetlen segítségét! Isten fizesse meg! Bízom benne, hogy jövőre is sikerül megszervezni a dumbravéni gyermekek nyári jutalomtáborát!

Majzik Tamás, dumbravéni tanár

 

2012 08 01